h

Nieuws uit 2010

13 januari 2010

Opmerkelijk + laatste nieuws (de lijst+gespreksverslag)

Vanavond tijden de raadsbijeenkomst werden door de CU/.SGP vragen gesteld over lokale media die allerlei informatie hadden gepubliceerd over gewaarborgde geldleningen en garantstellingen. Mw. Molengraaf wilde namens CU/SGP van wethouder Akkkerman (SGP) graag van de hoed en de rand weten.

Lees verder
13 januari 2010

Vragen over industrieterrein Gorinchen Noord.

De SP had vanavond enkele vragen over de stand van zaken m.b.t. het industrieterrein Gorinchem Noord. Industrieterrein Groote Haar.

Lees verder
13 januari 2010

Het college zaait weer onrust in de Lingewijk

In de raadsbijeenkomst van 12 januari 2010 heeft de SP vragen gesteld over deze informatiebrief die het college aan de raad heeft verzonden.

Lees verder
13 januari 2010

Verschil van mening over het actief informeren van de raad

Tijdens het vragenuurtje in de raadsbijeenkomst van 12 januari heeft de SP mede namens CDA en GroenLinks vragen gesteld. Zoals bekend is de oppositie het niet eens met de voorgenomen bestemming van Sparta/Athene en het den Breejen terrein. De oppositie heeft aangegeven het bestemmingsplan inhoudelijk onvoldoende te vinden en heeft B&W aangeraden dit gedeelte van het bestemmingsplan uit te stellen. B&W was dit niet met de oppositie eens en kreeg met de coalitiepartijen hiervoor een meerderheid in de raad.

Lees verder
12 januari 2010

Gemeente Gorinchem heeft nieuwe site + update

Binnen 24 uur zijn de foutjes op 1 na (dat is geen foutje) die genoemd werden op deze site en te vinden waren op de nieuwe site van de gemeente Gorinchem opgelost. Dat is een zeer goed stuk werk.

Lees verder
12 januari 2010

SP verkiezingsnieuws in Stad Gorinchem

Voor de vaste lezers van deze site zal er mogelijk geen nieuw nieuws in het artikel staan, maar toch. Klik hier of hier .
En klik voor het videofilmpje hier

Lees verder

Pagina's

U bent hier