h

Nieuws uit 2010

26 januari 2010

Weekbrief 3 van de fractie over week 18 tm 24 januari 2010

Laat ik me eerst even voorstellen.
Mijn naam is Gerhard Goené. Al 2 jaar algemeen bestuurslid, en sinds een half jaartje officieel fractieassistent van de Gorinchemse SP Fractie.
En op 3 maart verkiesbaar voor de raad.

Lees verder
26 januari 2010

Loes gefeliciteerd!

We lezen in ons onvolprezen maandelijkse partijblad Tribune dat onze voormalige organisatiesecretaris Loes Verheij de hoofdprijs heeft gewonnen met de decemberpuzzel.
Ook u kunt Loes concurrentie aandoen, want je hoeft geen lid van de SP te zijn om je op de Tribune te abonneren.

Lees verder
25 januari 2010

Wie is onfatsoenlijk?

Vandaag lezen we in AD Rivierenland (helaas niet te linken), dat wethouder Akkerman zijn verbazing uit over de brief die de oppositie aan Gedeputeerde Staten in Zuid Holland heeft gezonden met de vraag om financieel toezicht op de gemeente Gorinchem te houden.

Lees verder
21 januari 2010

Expertmeeting ”Nieuwe Nederlanders en hun participatie”

Vanavond ben ik naar de expertmeeting in de Haarhorst geweest. De bedoeling was om te kijken hoe het zit met het meedoen van “nieuwe Nederlanders” in de maatschappij.
Er waren in ieder geval genoeg experts: doelgroepenbeleid, participatie, de dure woorden vliegen om je oren. Nieuwe Nederlanders is het nieuwe woord voor allochtonen, niet in Nederland geboren Nederlanders …. Ik twijfel aan het nut van het hernoemen van mensen. Wordt het er duidelijker door? Gaan we ineens anders over ze denken? Maar goed, we zullen het er nu mee doen.

Lees verder
21 januari 2010

Oppositie vraagt Gedeputeerde Staten om Financieel toezicht op gemeente Gorinchem

De oppositiepartijen in de Gorcumse gemeeneteraad, de SP, het CDA en GroenLinks, hebben deze week een brief verzonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland met als titel " Financieel toezicht op gemeente Gorinchem".
Dit uitzonderlijke verzoek wordt gedaan omdat de oppositie naar aanleiding van recente gesprekken in de gemeenteraad en daarbuiten niet overtuigd is dat de financiele handelwijze van de gemeente overeenkomstig regels en wetten is verlopen.

Lees verder
21 januari 2010

Minister Van der Laan: ik ben niet pessimistisch

Gisteren was minister Van der Laan op verzoek van de bruggenbouwers Kees van Willigen, Ibrahim Elmaci en Gerard Broekman op bezoek in Gorinchem. Die avond had als thema gekregen " het vertrouwen van de burgers in de politiek neemt af". Iedere aanwezige (ca. 100 personen) kon zijn of haar mening geven over dit thema. Vele opmerkingen werden genoteerd: opkomstpercentage verkiezingen neemt af, ze, de politici, beloven maar wat, etc.....

Lees verder

Pagina's

U bent hier