h

Nieuws uit 2010

20 januari 2010

Gorinchem een mooie stad

Dat mogen en kunnen we denken wij best zeggen. Naast het feit dat Gorinchem in 2015 Architectuurplaquettestad van Nederland wordt en daarmee veel aandacht zal genereren willen we ook uw aandacht vragen voor de Langs de Route rubriek in de Gorcumse Courant.

Lees verder
20 januari 2010

Bewonerscommissie Zandvoort Noord reageert op raadsinformatiebrief

Niet alleen de SP fractie in de gemeenteraad heeft commentaar op de raadsinformatiebrief van de gemeente Gorinchem over Zandvoort Noord.
Zie hier het in de raadsbijeenkomst van 12 januari gegeven commentaar. Nee, ook de bewonerscommissie Zandvoort Noord laat vandaag via de voorzitter Piet Gerssen ook hun commentaar horen richting de gemeenteraadsleden. En ook dat commentaar is niet mals. We zijn dan ook benieuwd wat de vervolgstappen van het college van B&W zijn. We verwachten helaas weer niets....... kan het alleen maar meevallen................

Lees verder
20 januari 2010

Daadkracht door samenwerking

Dat is eigenlijk in het kort een samenvatting van de Milleniumdoelenavond die werd gehouden op 19 januari 2010 in het stadhuis te Gorinchem, Door de gemeente Gorinchem was deze avond georganiseerd i.s.m. COS (zie onderste link) . Door de gemeente waren naast VNG International vele Gorcumse instanties, verenigingen, stichtingen en bedrijven uitgenodigd die zich inzetten voor samenwerking met ontwikkelingslanden en./of projecten in deze landen organiseren.

Lees verder
19 januari 2010

Oppositie scoort

Het heeft even geduurd. Tot aan de nieuwe verkiezingen voor de gemeenteraad. Maar je kunt zeggen dat de oppositie scoort als je de commentaren van de lijsttrekkers van de diverse politieke partijen vandaag leest in de Stad Gorinchem.
Jammer dat de inwoners van Gorinchem mede door beslissingen van dezelfde lijsttrekkers van de coalitiepartijen vier jaar achterop zijn geraakt in hun woonplannen.

Lees verder
17 januari 2010

Weekbrief 2 van de fractie van over de week van 11 t/m 17 januari

Misschien komt het zo af en toe wel over, maar de SP heeft niet alleen het wonen op de agenda staan. In de afgelopen vier jaar zijn veel punten gepasseerd en soms hebben we, ondanks dat we in de oppositie zitten, zelfs wat bereikt. Dat was in deze periode niet makkelijk want de coalitie was vaak bij voorbaat, onder leiding van de PvdA, tegen de voorstellen van de SP. Of zoals de fractievoorzitter van de PvdA eens zei: Het is een voorstel van de SP en dus zijn we tegen!

Lees verder
15 januari 2010

Reinigingsdiensten gaan samen

Tijdens de raadsbijeenkomst van dinsdag 12 januari kwam een raadsvoorstel aan de orde waarin de reinigingsdienst van Gorinchem en de reinigingsdienst van Hardinxveld opgaan in de reeds bestaande combinatie Liesveld, Giessenlanden. Graafstroom., Nieuw Lekkerland en Zederik. Gorinchem krijgt ca. 35 % van de aandelen in deze nieuwe combinatie van voorheen 7 gemeenten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier