h

Nieuws uit 2009

10 december 2009

Avelingen Groep, geen zorgen.

Het is eigenlijk om je voor te schamen.De lage opkomst van de raadsleden. Gisteravond was dat het geval bij de jaarlijkse presentatie van de sociale werkvoorziening Avelingen Groep. Er waren 117 raadsleden uitgenodigd , namelijk alle raadsleden van alle 7 deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijk Regeling.

Lees verder
10 december 2009

Cultuur in Gorinchem

Als je je, zoals ik, wat dieper bezig houdt met cultuur in Gorinchem kom je regelmatig heel vreemde dingen tegen. Zo had ik vragen gesteld en daarop nietszeggende antwoorden gekregen over subsidiemogelijkheden voor extra mensen voor culturele dingen. Er is een tijdje geleden een presentatie geweest van zo’n nieuwe functie in het stadhuis. Dat ging om een combinatiefunctie onderwijs sport en onderwijs cultuur . Tijdens de presentatie bleek dat het alleen over sport ging.

Lees verder
9 december 2009

Gorinchem heeft grote schulden

U wist het waarschijnlijk nog niet. Uw eigen huishoudboekje is mogelijk op orde. Gefeliciteerd. Maar uw gemeente Gorinchem heeft een grote schuld. Gorinchem staat aan de top als het gaat om de schuld per inwoner. Klik hier (tabel hoofdstuk 8.3) en hier voor de publicaties van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Lees verder
6 december 2009

weekbrief van de fractie week 49 over 29 november tm 6 december 2009

Afgelopen dinsdag was het raadsbijeenkomst. Dat is de gelegenheid waarbij je als raadslid vragen kunt stellen die niet per se over een onderwerp op de agenda hoeven gaan. Dat is altijd een prima gelegenheid om iets aan de orde te stellen waar je anders weinig mogelijkheid toe hebt.
Wij hadden vragen over drie onderwerpen. Piet van Andel over de mogelijke parkeerproblemen tijdens de verbouw en gedeeltelijke nieuwbouw van het Beatrixziekenhuis en ik over de veersubsidie en het overhandigen van een brandweerwagen en vuilniswagen aan Isparta in Turkije.

Lees verder
5 december 2009

In crisistijd minder wethouders

Dit is niet alleen een oproep van de Gorcumse SP tijdens de begrotingsbehandeling van 5 november jl. Nee het is vandaag een oproep van staatssecretaris mw. Ank Bijleveld van BZK. Zij vindt dat gemeenten het goede voorbeeld moeten geven door in deze tijden van crisis met minder wethouders de gemeente te besturen. Dit is te lezen op de site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Lees verder
29 november 2009

Weekbrief van de fractie. Over week 48 van 23 tm 29 november 2009

Natuurlijk zou ik als er niets anders zou zijn een weekbrief schrijven over het 2e unieke gebeuren in korte tijd in de Gorinchemse raadzaal. Na een interpellatiedebat de vorige maand, deze maand het terugtrekken van het raadsvoorstel , steun aan het MKB, door het college van B&W vanwege de zeer grote tegenstand in de bijna voltallige gemeenteraad. Ook zou ik gemakkelijk een verhaal kunnen schrijven over de Algemene Ledenvergadering. Maar......

Lees verder

Pagina's

U bent hier