h

Nieuws uit 2009

28 oktober 2009

Sinterklaas (niet meer) in Gorinchem ?

Gisteravond werd de gemeenteraad van Gorinchem ingelicht over de stand van zaken m.b.t. de intocht van Sinterklaas in Gorinchem. De winkeliersvereniging van Gorinchem heeft dit jaar al meerdere malen aan de gemeente Gorinchem laten weten dat de subsidie voor de intocht die wordt verstrekt door de gemeente ontoereikend is. De intocht kost rond de 7000 euro. En of de gemeente maar even wil schokken. Als ze dat niet doen zou Sint Gorinchem wel eens voorbij kunnen varen…..

Lees verder
28 oktober 2009

College geeft " onvolkomenheid " toe inzake Warme Hand

Een raadselachtige kop boven dit artikel, we geven het toe. Het lijkt een kop uit een Pietje Bel verhaal. Maar zoals u op deze site heeft kunnen lezen is de voltallige oppositie in actie gekomen tegen o.a. de garantiestelling van 1.3 miljoen euro voor de aankoop - en de verbouw van het Pand Zusterstraat 19 door " de Warme Hand b.v." . Gisteravond vonden alle gemeenteraadsleden op hun tafel in de raadzaal onderstaand schrijven van het college van B&W.

Lees verder
26 oktober 2009

De oppositie heeft er genoeg van

De oppositiepartijen van Gorinchem, SP, CDA en GroenLinks, vragen voor de raadsvergadering van 29 oktober een interpellatiedebat aan over twee onderwerpen waarbij het college eigengereid heeft gehandeld.

Lees verder
25 oktober 2009

Weekbrief 43 van de fractie over 19 t/m 25 oktober 2009

Legaal oplichten dat is een term gebezigd door SP kamerlid Ewout Irrgang tijdens het debat over de DSB,

Lees verder
25 oktober 2009

Goedbedoeld, maar averechts

Het blijft een erg goed programma De Andere Wereld van de Ikon op zondagochtend van 7.00 tot 8.00 uur. Vanmorgen was er weer een bijzondere reportage vanuit Rotterdam onder te titel: “Goedbedoeld, maar averechts”.
Het ging over een heel recent boek van Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus universiteit Rotterdam. Het boek heet “Fatale Remedies”.

Lees verder
19 oktober 2009

Geheim?

Ook in de gemeenteraad van Gorinchem is in het recente verleden gestemd over een nieuwe ambtstermijn voor burgemeester IJssels. Afgesproken is toen dat de uitslag van de stemming over dit besluit nooit in de openbaarheid gebracht mag worden. In onze buurgemeente heeft men daar minder moeite mee. Want daar is burgemeester Boot unaniem voorgedragen voor een nieuwe ambtstermijn. En met de term unaniem wordt de uitslag van de stemming weergegeven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier