h

Nieuws van de afdeling

21 september 2019

De gebrekkige plannen omtrent de Mobiliteitsvisie

Afgelopen donderdag kreeg de raad de plannen omtrent de Mobiliteitsvisie te zien. Dit zou een plan moeten zijn met concrete verkeersmaatregelen voor Gorinchem. Echter waren er nog altijd geen duidelijke maatregelen om te bespreken. De aanwezige raadsleden en fractie assistenten moesten namelijk meedoen aan de zoveelste participatie sessie. De creativiteit van de raadsleden en fractie assistenten moest worden gebruikt als inspiratie voor toekomstige  maatregelen voor de mobiliteitsvisie. Toen onze fractie assistent Aron Foppen aan het einde van de sessie echter vroeg wat er nu concreet met al deze creatieve input gedaan zou worden en hoe deze input vertaald zou worden naar echte maatregelen kwam er geen eenduidig antwoord. Er is dus nog altijd geen Mobiliteitsvisie. Dit is zeer kwalijk, omdat er op 25 april al werd gestemd over de herinrichting en renovatie van de Banneweg. Een plan met grote invloed op de verkeersituatie in Gorinchem. Toen hebben wij van SP Gorinchem al geadviseerd om eerst de mobiliteitsvisie af te wachten en alleen het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Je weet immers niet hoe je dit plan in de algehele verkeersituatie van Gorinchem moet plaatsen. Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en is er nog altijd geen Mobiliteitsvisie met duidelijke maatregelen.

Lees verder
13 augustus 2019

een mooi initiatief

Tijdens het zomerreces wordt er niet stilgezeten! Zeker niet als fractieassistent. Samen met Anoir (Democraten Gorinchem), Richard (GroenLinks) en Jop (CDA) zijn wij een project gestart dat jongeren een stem moet geven in de gorinchemse politiek en het openbaar bestuur. Zo hebben wij de eerste stappen gezet naar het oprichten van een jongerenplatform. Inmiddels zijn er al 10 scholen benaderd waarbij er op een aantal van deze scholen al pitches zijn gehouden.Tijdens dit zomerreces hebben wij alle (tot dusver) geworven aspirant-leden geïnformeerd zodat wij in september de vervolgstappen kunnen gaan ondernemen en samen dit project tot een groot succes kunnen maken!

Lees verder
18 juli 2019

EEN VLAG IS LEUK, NU DE DADEN!

Foto: Ariën van Houwelingen

Er is veel te doen geweest rondom onze schriftelijke vragen over intolerantie en discriminatie in Gorinchem. Dit naar aanleiding van predikers die de omstreden Nashville-verklaring hebben ondertekend. Een ingezonden brief in de plaatselijke krant, telefoontjes van dagblad Trouw en artikelen in het Algemeen Dagblad. Uiteraard waren er ook reacties op sociale media en in de mailbox. Het leeft zullen we maar zeggen.

Lees verder
17 juli 2019

Schijntoegankelijkheid binnen het openbaar vervoer

Zoals men heeft kunnen lezen in De Stad Gorinchem hebben wij antwoord gekregen op onze schriftelijke vragen omtrent de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Zo vinden wij van SP Gorinchem dat het simpelweg niet van deze tijd is dat mensen die gebruik maken van een rolstoel zich maarliefst twee uur van tevoren moeten melden om überhaupt met de trein te kunnen reizen. Ook trekken wij de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de bussen in twijfel. Het is namelijk belangrijk om alle verschillende mobiliteitsituaties in het achterhoofd te houden. Zo wijst het college in zijn beantwoording op de aanwezigheid van rolstoelliften in de bussen. Echter gebruikt niet iedereen die slecht ter been is meteen een rolstoel! Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen die gebruik maken van een rollator? Ook heeft niet iedereen zichtbare mobiliteitsproblemen. Men kan namelijk prima slecht ter been zijn zonder gebruik te maken van hulpmiddelen (zoals een rolstoel of rollator). Wij van SP Gorinchem vinden dat er bij de beantwoording de illusie van schijntoegankelijkheid wordt gewekt. Niet iedereen maakt namelijk gebruik van een rolstoel en kan dus zomaar gebruik maken van een rolstoellift!

Lees verder
22 juni 2019

De "samen met de stad" mentaliteit van de coalitie

Afgelopen donderdag is er gestemd over een initiatief van het Goed en Avres om een kringloop op te richten. Er ontstaat echter een zeer oneerlijke concurrentie tegenover al bestaande kringlopen in en rondom Gorinchem door dit initiatief. Deze al bestaande kringlopen verzorgen zelf al jarenlang werkplekken voor mensen met een beperking. De al bestaande kringlopen met hun werkplekken voor mensen met een beperking dreigen op te houden met bestaan door het initiatief van het Goed en Avres. De bestaande kringlopen besloten daarom om voor een derde keer in protest te komen. Dit hebben zij gedaan door tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag een protestactie te houden. Hierbij liepen de emoties van de vrijwilligers van de al bestaande kringlopen vanzelfsprekend hoog op. Hun harde werk voor mensen met een beperking wordt immers klakkeloos weggeconcurreerd.

Lees verder
20 juni 2019

Oneerlijke concurrentie gefinancierd met gemeenschapsgeld

Als SP staan wij voor sociaal en solidair beleid. Ook als het gaat om werk voor mensen met een beperking. Als er dus een plan vanuit Avres en het Goed komt om via een kringloop meer werkplekken voor mensen met een beperking te realiseren staan wij daar in eerste
instantie positief tegenover. Vanavond wordt er vergaderd en gestemd 
tijdens de gemeenteraad over een mogelijk positieve zienswijze rondom kringloop Het Goed-Avres. Op het eerste gezicht lijkt er niets mis mee dat er via een kringloop extra werkplekken voor mensen met een beperking worden gecreëerd, maar niets is minder waar. Tijdens de eerste parallelsessie werd al duidelijk dat aan het plan een aantal grote nadelen zitten. Zo maakte een gastspreker van
Kringloop Gorinchem ons duidelijk dat als dit plan doorgaat hij zijn eigen kringloop wel op kan doeken! Een kringloop die overduidelijk goed werk verricht. Zo worden er bijvoorbeeld mensen met een taakstraf in deze kringloop aan het werk gezet om deze weer
op het goede pad te krijgen. Deze banen  voor mensen die tijdelijk problemen hebben zouden dus verdwijnen op het moment dat de concurrentie van kringloop Het Goed-Avres er komt. Niet alleen Kringloop Gorinchem zou last hebben van concurrentie van kringloop 
Het Goed-Avres, maar ook andere kringlopen in Gorinchem en haar omgeving drukken hun bezwaar uit tegen de komst van Het Goed- Avres. Bij deze kringlopen zullen ook veel banen verloren gaan. Banen waar vaak mensen met een beperking of mensen die tijdelijk in
de war zijn goed werk verrichten! Kortom, de gemeente zou bij een positieve zienswijze gaan meebetalen aan een kringloop die ervoor zorgt dat er veel meer banen verdwijnen dan erbij komen! De bestaande kringlopen kunnen immers niet concurreren met een kringloop die gesponsord zou worden door de gemeente. Wij van SP Gorinchem waarderen de sterke mening en inbreng van de kringlopen in en rondom Gorinchem en zijn zeer sceptisch als het gaat om de huidige zienswijze rondom de oprichting van de kringloop.

Lees verder

Pagina's

U bent hier