h

Strafkortingen

9 augustus 2021

Strafkortingen

Naar aanleiding van onderzoek van de NOS over strafkortingen in de bijstand in grote gemeenten is de SP opnieuw ontsteld; niet omdat we per se verrast zijn, maar omdat steeds meer naar boven komt hoe groot de omvang is van het onbeschaafde beleid rondom de sociale zekerheid. SP Gorinchem stelt daarom vragen aan het college van Gorinchem om inzage te krijgen in het beleid omtrent de ´sociale´ zekerheid.

Zo vind SP Gorinchem dat deze strafkortingen meer kwaad dan goed doen, omdat deze kortingen niet helpen om mensen sneller aan het werk te krijgen, maar het beleid zorgt er wel voor dat mensen die al op een minimum leven in langdurige financiële problemen (kunnen) komen. De strafkortingen doen dus meer kwaad dan goed, een natuurlijk volstrekt onacceptabele situatie!

Wij zijn onder andere bezorgd naar hoe streng het strafkortingenbeleid in Gorinchem is en aan hoeveel mensen een strafkorting is gegeven. Ook zijn wij bezorgd om de menselijke maat in het beleid dat de gemeente hanteert en zijn wij van mening dat veel huidig beleid rondom uitkeringen vanuit wantrouwen wordt gehanteerd.

Kortom, wij zijn benieuwd of de gemeente wil stoppen met het hanteren van een strafkortingenbeleid!

Lees hieronder alle vragen die aan het college gesteld zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier