h

Nieuws uit 2006

16 december 2006

SP site afdeling Gorinchem al meer dan 50.000 visits in 2006

Gisteren heeft de site van de SP afdeling Gorinchem de 50.000 visits in 2006 behaald en het aantal hits nadert snel de 500.000. Sinds november 2006 ligt het aantal visits zelfs boven de 200 per dag. Wat zegt dat eigenlijk visits en hits? Een uitleg.

Lees verder
14 december 2006

Rondetafelgesprek Burgerparticipatie

Op woensdagavond 13 december had de vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten een discussieavond georganiseerd over burgerparticipatie. Het werd gehouden in het gemeentehuis van Krimpen a/d IJssel. Ondergetekende was daar naar toe gegaan als enige vanuit Gorinchem. Er worden wel meer van deze bijeenkomsten belegd vanuit de gedachte dat raadsleden binnen het duale stelsel veel ervaring met elkaar kunnen delen.
De avond begon met een verhaal dat er 5 misverstanden zijn over het raadswerk.

Lees verder
12 december 2006

De raadssamenvatting, de motie eindejaarsdiner

Op de site van de gemeente Gorinchem en op de advertentiepagina's van de gemeente Gorinchem in het gratis weekblad "stad Gorinchem" is een korte samenvatting te vinden van de gemeenteraadsvergadering van 30 november 2006.
Onder punt 7 wordt de motie eindejaarsdiner van de SP behandeld.

Lees verder
10 december 2006

Weekbrief 49 van de voorzitter van 4 t/m 10 december 2006

Onze motie van de vorige week, over het eindejaarsdiner, heeft deze week nog flink nagegalmd. Regelmatig werd er op gezinspeeld door de collegae raadsleden. Maar het was heel prettig te horen en te lezen dat veel mensen het met ons eens zijn. Eén mailreactie sprak boekdelen. Hier de laatste zinnen daaruit: Jullie hebben de zwakkeren in de samenleving een stem gegeven! Ga zo door en hartelijk dank. (deze mail is onderaan geheel te lezen, uiteraard zonder naam) Dat doet je goed en daar doen we het ook voor. Ik hoop dat de andere partijen dat ook in gaan zien.

Lees verder
3 december 2006

Weekbrief 48 van de voorzitter van 27 nov. t/m 3 dec.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn voorbij en de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn alweer in voorbereiding. Dinsdagavond moest ik daarvoor naar ons landelijk bureau in Rotterdam. De eerste besprekingen over de kandidatenlijst en het programma zijn nu voorbij. Het woord is nu aan de leden. Zij hebben als alles goed is het programma per mail toegestuurd gekregen en kunnen mij de commentaren toesturen. Tijdens de ledenvergadering in januari staat het ook op de agenda.

Lees verder
2 december 2006

Artikel in het AD over "eet smakelijk"

Vandaag, 2 december 2006 staat een artikel over de door de SP Gorinchem ingediende motie "eindejaardsdiner" in het AD Rivierenland. We willen een reactie geven op dit artikel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier