h

SP site afdeling Gorinchem al meer dan 50.000 visits in 2006

16 december 2006

SP site afdeling Gorinchem al meer dan 50.000 visits in 2006

Gisteren heeft de site van de SP afdeling Gorinchem de 50.000 visits in 2006 behaald en het aantal hits nadert snel de 500.000. Sinds november 2006 ligt het aantal visits zelfs boven de 200 per dag. Wat zegt dat eigenlijk visits en hits? Een uitleg.

Veel eigenaren/webmasters van sites vertellen vol trots het aantal hits dat hun site over een bepaalde periode heeft gehaald. Nou denk je dan... bijna 500.000 hits voor de SP afdeling Gorinchem, dat zijn veel bezoekers, want zo wordt het uitgelegd. Echter zo is het niet. Er is een duidelijk verschil tussen een aanvraag / hit en een bezoeker / visit.

Het aantal hits representeert het totale aantal aanvragen wat wordt verzonden aan de server. De aanvraag kan een pagina betreffen, maar ook een plaatje of een script. Dus als u een pagina opvraagt bij de SP afdeling Gorinchem worden ook de foto's en plaatjes die op die pagina staan tegelijkertijd maar als afzonderlijke opdracht mee opgevraagd. Iedere aanvraag wordt een hit genoemd. Als een bezoeker dan ook een pagina opvraagt, leidt dat tot meerdere hits, in het geval van de SP afdeling Gorinchem dan ook gemiddeld bijna 10 hits per visit.
Dus b.v. meer plaatjes op een pagina geeft meer hits, maar niet meer bezoekers.

Bij "visits" gaat het om "sites" die heuse pagina's opvragen. Zolang dezelfde site pagina's blijft opvragen, telt dat als één "visit". Als er meer dan een half uur is verstreken tussen het laatste verzoek om een pagina en het daaropvolgende, dan telt dat als een nieuwe "visit". Het aantal visits is dan ook een redelijke graadmeter van het daadwerkelijke aantal bezoeken.

U bent hier