h

De raadssamenvatting, de motie eindejaarsdiner

12 december 2006

De raadssamenvatting, de motie eindejaarsdiner

Op de site van de gemeente Gorinchem en op de advertentiepagina's van de gemeente Gorinchem in het gratis weekblad "stad Gorinchem" is een korte samenvatting te vinden van de gemeenteraadsvergadering van 30 november 2006.
Onder punt 7 wordt de motie eindejaarsdiner van de SP behandeld.

We lezen daar het volgende

    Motie ingediend door SP
    Tot slot is er nog een motie ingediend door de SP waarin werd gevraagd om het geld voor het raadsdiner te verdelen onder de inwoners die al lang van een minimuminkomen moeten rondkomen.
    De gemeenteraad is niet akkoord gegaan met deze motie, omdat zij van mening is dat het mogelijk moet zijn om een keer per jaar gezamenlijk te gaan eten, waarbij dan ook de partners aanschuiven.
    Leden van de gemeenteraad ontvangen maar een kleine vergoeding voor het werk dat ze doen en hebben in Gorinchem gekozen voor een sobere rechtspositieregeling (geen pensioen, geen werkeloosheidsuitkering, etc.).

Commentaar SP afdeling Gorinchem.

Laat het nu zo zijn dat wij in Gorinchem normaal de standaardvergoeding ontvangen voor een gemeenteraadslid van een gemeente tussen de 30 en 40.000 inwoners. Bruto is deze vastgesteld op 777,11 per maand. Daarnaast ontvangen we de standaard onkostenvergoeding van 197,33 per maand. Dus Gorinchem is echt niet op de sobere toer. En naar onze mening is het zeker geen kleine vergoeding.

Een sobere rechtspositieregeling. Geen pensioen, geen werkeloosheidsuitkering etc... ? Iedereen weet waaraan hij of zij is begonnen in maart 2006 ? Voor maximaal 4 jaar. Standaard gelden er geen vergoedingen voor deze zaken. Er wordt dan ook geen premie WW-WAO ingehouden.

Dus ook hier worden redenen aangevoerd die het eindejaarsdiner niet rechtvaardigen.

U bent hier