h

Weekbrief 48 van de voorzitter van 27 nov. t/m 3 dec.

3 december 2006

Weekbrief 48 van de voorzitter van 27 nov. t/m 3 dec.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn voorbij en de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn alweer in voorbereiding. Dinsdagavond moest ik daarvoor naar ons landelijk bureau in Rotterdam. De eerste besprekingen over de kandidatenlijst en het programma zijn nu voorbij. Het woord is nu aan de leden. Zij hebben als alles goed is het programma per mail toegestuurd gekregen en kunnen mij de commentaren toesturen. Tijdens de ledenvergadering in januari staat het ook op de agenda.

Woensdag was ik de gehele dag in Den Haag. Het slotcongres van de Vereniging Nederlandse gemeenten over het project Dualisering. Ik heb daar ook gesproken met een raadslid uit Groesbeek. Een plaats waarop een bijzondere manier omgegaan wordt met de gemeenteraadsvergaderingen en met het betrekken van de burgers daarbij. Zou goed zijn wanneer de gemeenteraad van Gorinchem daar eens ging kijken. We zijn in elk geval uitgenodigd. Duidelijk was ook dat nog heel veel gemeentebesturen nog veel moeite hebben met op de juiste wijze vorm geven aan het dualisme. Hier op de site kan je een verslag over mijn ervaringen vinden. Het was in elk geval een nuttige dag en ik heb vele boekwerkjes meegenomen over diverse zaken die het dualisme vorm geven.

Nadat we maandag fractie vergadering hadden gehad om de raadsvergadering van donderdag voor te bereiden, was het donderdag dan zover. Het zou, gezien de agenda een korte vergadering worden. Wij hadden echter een motie voorbereid die we extra op de raadsagenda wilden zetten. Die kans kregen we in elk geval wel, maar gezien de reacties van de andere fracties hadden we het wel gedaan. De motie was in de goede traditie van de SP gericht tegenn het besteden van gelden uit de gemeentekas voor een eindejaarsdiner. Ook op deze site staat een sfeerimpressie van deze raadsvergadering, met name over de behandeling van de motie. Daarnaast werd er ook nog een kadernota behandeld over inburging en educatie. Eva Dansen van onze fractie had dit punt voorbereid en zij had zich gericht op de problematiek van de kosten voor inburgingscursussen. De mensen die deze cursussen moeten betalen hebben alleen een uitkering en als ze het gewenste diploma niet halen moeten zij de cursuskosten terugbetalen. We begrepen dat de kosten tussen de € 3000 en € 7000 bedragen. Hoe moet iemand met een minimaal inkomen deze kosten op een fatsoenlijke manier terugbetalen. We zullen de ontwikkelingen goed in de gaten houden. De uitvoering van deze nota zal worden gedelegeerd aan de RSD (Regionale Sociale Dienst).
Uiteindelijk was de vergadering rond 21.30 uur afgelopen.

Vrijdag heb ik weer gewerkt aan de kunst- en cultuurexcursies naar o.a. Kassel. De Documenta, wereldtentoonstelling van moderne kunst, die om de vijf jaar wordt gehouden. Er zijn ondertussen 30 personen die zich hebben aangemeld en er is al een reservelijst aangelegd als er iemand afvalt. In het voorjaar zal naar musea in Friesland en Groningen worden gegaan en in november volgend jaar naar Middelheim, een grote beeldentuin in Antwerpen. Iedereen kan zich daarvoor opgeven, hoewel de prijzen voor deze excursies nog niet bekend zijn. Wil je op de hoogte worden gehouden laat het mij dan even weten.

Een heel fijne week toegewenst.
Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter SP-afdeling Gorinchem

U bent hier