h

Nieuws van de afdeling

6 februari 2007

Helaas, we krijgen gelijk.

Met verwijzing naar onderstaande links moeten we helaas concluderen dat we gelijk hebben gekregen v.w.b. de binnensportverenigingen in Gorinchem ". Het geld is op"aldus burgemeester IJssels in de Stad Gorinchem van 6 februari 2006. We vragen ons af waarom we hierover tijdens de raadsbijeenkomst van enige weken geleden niets over hebben gehoord. Er zijn notabene door de SP fractie vragen over gesteld !!!
Moeten we dit in de krant lezen ? Soms ben je blij als je achteraf gelijk krijgt. In dit geval zijn we dat zeer zeker niet, en ook de manier waarop is voor ons zeer teleurstellend.

Lees verder
5 februari 2007

Een positief gesprek over het samen organiseren van een debatavond.

Op maandagavond 5 februari hebben CU/SGP, GroenLinks,de VVD en de SP gesproken over het samen organiseren van een debatavond. Het was een heel leuk en constructief gesprek waarin afspraken zijn gemaakt over de planning. Ook het CDA doet mee, maar kon helaas deze avond niet aanwezig zijn.

Lees verder
4 februari 2007

Weekbrief 5 van de fractievoorzitter van 29 januari t/m 4 februari

Deze week begon op maandag met de algemene ledenvergadering van de afdeling Gorinchem van de SP. Ik had mij niet herkiesbaar gesteld omdat ik na ongeveer 5 jaar voorzitterschap vond dat er een nieuw gezicht wenselijk was. Dat vond ik overigens vorig jaar ook met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, maar toe was er nog niemand die zich verkiesbaar wilde stellen voor het voorzitterschap. Dit keer wel en ben gelukkig met het feit dat Theo Voorspuij tot voorzitter is gekozen.

Lees verder
31 januari 2007

Uitslag vraag van de maand januari 2007: een weblog voor bezoekers is wenselijk

148 stemmen. 40% ja en 60% nee. Het gevolg is een zeer incidenteel gebruik van een weblog voor bezoekers. Dank voor uw mening.

Lees verder
31 januari 2007

Nieuwe Hoven tweezijdig open. Wat is het gevolg?

In de komende tijd zal ongetwijfeld de wel/niet tweezijdige openstelling van de Nieuwe Hoven het meest besproken onderwerp zijn onder de Gorcumse bevolking. De gemeenteraad van Gorinchem zal zich er ook over uitspreken. De SP heeft e.e.a. in kaart gebracht en zijn benieuwd naar uw reactie. Het is een lang maar leesbaar verhaal geworden over de gevolgen voor de diverse verkeersstromen die gebruik gaan maken van de Nieuwe Hoven.

Lees verder
30 januari 2007

SP kiest nieuwe afdelingsvoorzitter

Tijdens de ledenvergadering die werd gehouden op 29 januari heeft de SP afdeling Gorinchem Theo Voorspuij (50) gekozen als nieuwe voorzitter van de afdeling Gorinchem. De afdeling Gorinchem is jarenlang geleid door Gerard Broekman die zich niet herkiesbaar had gesteld voor een nieuwe termijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier