h

Nieuws van de afdeling

30 september 2006

Uitslag van de vraag van de maand september - In Gorinchem werkt het dualisme goed.

Een niet al te gemakkelijke vraag waar toch 132 verschillende mensen op hebben gereageerd. En naar de mening van de SP een niet al te verrassend antwoord. 13 % van de respondenten geeft aan dat dit dualistische stelsel in Gorinchem goed werkt. slechts 1 % heeft geen mening of weet het niet, en maar liefst 86 % van de respondenten geeft aan dat het dulaistische systeem in Gorinchem in hun ogen niet goed werkt.

Lees verder
29 september 2006

Gemeenteraadsvergadering 28 september: "piketpaaltjes slaan, niet gaan bouwen"

Deze zinsnede is op meerdere onderdelen van de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2006 van toepassing. Aan de orde waren de huisvestingsverordening, de WMO en het Sociaal Cultureel Werk in Gorinchem.

Lees verder
24 september 2006

Weekbrief 38 van de voorzitter over de week van 18 t/m 24 september

Zaterdag en zondag was een feestje. Ik stond met het SP-ouderenplatform op de 50+ beurs. Dat doe ik al enkele jaren en steeds is het leuk om er te zijn. Er komen veel mensen en je kunt goede gesprekken voeren en discussieren.

Lees verder
23 september 2006

Raadsexcursie naar Alkmaar en Enkhuizen

Op vrijdag 22 september vond de jaarlijkse excursie van de gemeenteraad, college van B&W en het management van het Gorcumse stadhuis plaats naar Alkmaar en Enkhuizen.

Lees verder
19 september 2006

Theorie bij de bijeenkomst van MEE in Hendrik Ido Ambacht

Tijdens de bijeenkomst georganiseerd door MEE Zuid Holland Zuid op 15 september j.l. in Hendrik Ido Ambacht kwam de manier van omgaan met mensen aan de orde. Vanuit welke zienswijzen (tradities) ga je met mensen met een hulpvraag om?
Er zijn globaal genomen twee Management Tradities

Lees verder
17 september 2006

Nieuwsbrief 37 van de voorzitter over de week van 11 t/m 18 september 2006

Wat een week��..
Maandag hadden we een gecombineerde Algemeen Bestuurs- en fractievergadering. Het ging over de punten die dinsdag zouden worden gepresenteerd in de raadsbijeenkomst en over wat andere afdelingspunten.Dinsdag hadden we de raadsbijeenkomst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier