h

Nieuws uit 2013

7 oktober 2013

SP is het helemaal eens met Poort6

De SP is het niet altijd eens met het beleid van Poort6. In onderstaand geval kunnen we het echter volledig eens zijn met Poort6.

Lees verder
30 september 2013

Beste leden / SP stemmers uit Gorinchem

Beste mensen,
Woensdag 19 maart 2014 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hoewel deze datum nog heel ver weg lijkt, is het afdelingsbestuur reeds met de voorbereidingen begonnen. Er is een kandidaatsbesprekingscommissie geformeerd, die al geruime tijd eens in de twee weken bijeenkomt, en een commissie die het verkiezingsprogramma (her-)schrijft is eveneens zijn werkzaamheden begonnen. Dit alles vanzelfsprekend met het doel straks in maart 2014 een fantastisch verkiezingsresultaat te boeken.
Bij dezen vragen wij jullie hulp en wel in twee opzichten:
1. Ken je leden uit de afdeling die je geschikt acht voor een (al dan niet) verkiesbare plaats op de kandidatenlijst? Meld deze dan bij het bestuur! Vind je jezelf eigenlijk wel een geschikte kandidaat, kun je jezelf ook gerust aanmelden. We voeren dan een gesprek met de aangemelde kandidaat en wie weet leidt dat tot een voordracht aan de ledenvergadering, die uiteindelijk het laatste woord heeft.

Lees verder
28 september 2013

SP present op botenbeurs Gorinchem

het was vandaag een erg leuke en positieve dag!

Lees verder
21 september 2013

Basta demonstratie 21 september 2013

Uiteraard was ook de Gorcumse afdeling present in Amsterdam.

Lees verder
16 september 2013

Vragen ROM S

Ongtwijfeld is het u bekend dat de gemeente Gorinchem en een aantal gemeenten in de regio een regionale ontwikkelings maatschappij (ROM) Schelluinen (S) hebben opgericht. We hebben er al enige tijd niet veel meer van gehoord, Vandaar onderstaande vragen an het college van BW..

Lees verder
14 september 2013

Leden werven. Makkie vandaag

Het is weleens moeilijker geweest, leden werven. Vandaag tijdens het feestelijke Lingehavenconcert in een feestelijk, maar nat, Gorinchem was het een stuk gemakkelijker dan in het verleden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier