h
31 januari 2007

Uitslag vraag van de maand januari 2007: een weblog voor bezoekers is wenselijk

148 stemmen. 40% ja en 60% nee. Het gevolg is een zeer incidenteel gebruik van een weblog voor bezoekers. Dank voor uw mening.

Lees verder
31 januari 2007

Nieuwe Hoven tweezijdig open. Wat is het gevolg?

In de komende tijd zal ongetwijfeld de wel/niet tweezijdige openstelling van de Nieuwe Hoven het meest besproken onderwerp zijn onder de Gorcumse bevolking. De gemeenteraad van Gorinchem zal zich er ook over uitspreken. De SP heeft e.e.a. in kaart gebracht en zijn benieuwd naar uw reactie. Het is een lang maar leesbaar verhaal geworden over de gevolgen voor de diverse verkeersstromen die gebruik gaan maken van de Nieuwe Hoven.

Lees verder
30 januari 2007

SP kiest nieuwe afdelingsvoorzitter

Tijdens de ledenvergadering die werd gehouden op 29 januari heeft de SP afdeling Gorinchem Theo Voorspuij (50) gekozen als nieuwe voorzitter van de afdeling Gorinchem. De afdeling Gorinchem is jarenlang geleid door Gerard Broekman die zich niet herkiesbaar had gesteld voor een nieuwe termijn.

Lees verder
28 januari 2007

Eenmalige actie om de week goed te starten

Tja, wat is dat nu weer van die Gorcumse SP? We weten dat maandag de dag is met de meeste bezoekers aan onze site. Daarom deze eenmalige actie om de week goed te beginnen. En......het heeft deze keer nu eens niets met politiek te maken.

Lees verder
28 januari 2007

weekbrief 4 van de voorzitter van 22 t/m 28 januari 2007

Dinsdagavond was de evaluatie voor de vrijwilligers van de ijsbaan. Het was een zinvolle bijeenkomst en er zijn verschillende dingen aan de orde gekomen die voor volgend jaar het ijsbaanproject kunnen verbeteren. Alles bij elkaar heeft iedereen het een heel fijn evenement gevonden en iedereen heeft met veel plezier er aan meegewerkt. In de krant zal binnenkort wat worden geschreven met de vraag aan alle burgers om ook op- en aanmerkingen te leveren om het volgend jaar helemaal naar ieders zin te maken. Op die manier wordt het echt een evenement van en voor iedereen. Voor volgend jaar zijn er wel veel meer vrijwilligers nodig. Iedereen kan zich alvast aanmelden om enkele dagdelen volgend jaar te helpen. Dat kan via het stadsmanagement (bsmgorinchem@xs4all.nl).

Lees verder
27 januari 2007

SP wil Kinderlintje invoeren

De SP gaat via een initiatiefvoorstel begin maart aan de gemeenteraad voorstellen in Gorinchem op Koninginnedag Kinderlintjes uit te gaan reiken, liefst nog dit jaar.

Lees verder
25 januari 2007

Kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen

Op 7 maart gaan we stemmen voor de Provinciale Staten.

Lees verder
25 januari 2007

29 januari ledenvergadering

Algemene ledenvergadering in het WLZ gebouw aan de Vroedschapstraat.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Lees verder
21 januari 2007

Betaalbaar bouwen is de oplossing (met nieuwe link 30 januari)

Ook in Gorinchem wordt als de coalitieafspraken kloppen gewerkt aan een voorstel om te komen tot een bepaalde vorm van startersleningen.
Van diverse kanten komt kritiek op gemeenten die starters op de woningmarkt met goedkope leningen aan een koophuis willen helpen.
En deze kritiek is natuurlijk opmerkelijk gezien de bronnen; de Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Vereniging van Banken (lees de artikelen in de Volkskrant) De oplossing volgens de VEH en de NVB: betaalbare koopwoningen bouwen.

Lees verder
21 januari 2007

weekbrief 3 van de voorzitter van 15 t/m 21 januari 2007

Een heel drukke week met leuke en minder leuke dingen.
Dinsdag hadden we de maandelijkse raadsbijeenkomst. Daar werden enkele zaken behandeld welke wat formeel waren. Alleen over de aanvraag voor een stadsomroep werd wat gesproken en ook had ons raadslid Piet van Andel wat vragen over het CONCEPT Kadernota sportbeleid 2007-2011. Er waren o.a. wat vragen over de denksporten waar in de nota niet over werd geschreven.

Lees verder

Pagina's