h
30 september 2006

Uitslag van de vraag van de maand september - In Gorinchem werkt het dualisme goed.

Een niet al te gemakkelijke vraag waar toch 132 verschillende mensen op hebben gereageerd. En naar de mening van de SP een niet al te verrassend antwoord. 13 % van de respondenten geeft aan dat dit dualistische stelsel in Gorinchem goed werkt. slechts 1 % heeft geen mening of weet het niet, en maar liefst 86 % van de respondenten geeft aan dat het dulaistische systeem in Gorinchem in hun ogen niet goed werkt.

Lees verder
29 september 2006

Gemeenteraadsvergadering 28 september: "piketpaaltjes slaan, niet gaan bouwen"

Deze zinsnede is op meerdere onderdelen van de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2006 van toepassing. Aan de orde waren de huisvestingsverordening, de WMO en het Sociaal Cultureel Werk in Gorinchem.

Lees verder
24 september 2006

Weekbrief 38 van de voorzitter over de week van 18 t/m 24 september

Zaterdag en zondag was een feestje. Ik stond met het SP-ouderenplatform op de 50+ beurs. Dat doe ik al enkele jaren en steeds is het leuk om er te zijn. Er komen veel mensen en je kunt goede gesprekken voeren en discussieren.

Lees verder
23 september 2006

Raadsexcursie naar Alkmaar en Enkhuizen

Op vrijdag 22 september vond de jaarlijkse excursie van de gemeenteraad, college van B&W en het management van het Gorcumse stadhuis plaats naar Alkmaar en Enkhuizen.

Lees verder
19 september 2006

Theorie bij de bijeenkomst van MEE in Hendrik Ido Ambacht

Tijdens de bijeenkomst georganiseerd door MEE Zuid Holland Zuid op 15 september j.l. in Hendrik Ido Ambacht kwam de manier van omgaan met mensen aan de orde. Vanuit welke zienswijzen (tradities) ga je met mensen met een hulpvraag om?
Er zijn globaal genomen twee Management Tradities

Lees verder
17 september 2006

Nieuwsbrief 37 van de voorzitter over de week van 11 t/m 18 september 2006

Wat een week��..
Maandag hadden we een gecombineerde Algemeen Bestuurs- en fractievergadering. Het ging over de punten die dinsdag zouden worden gepresenteerd in de raadsbijeenkomst en over wat andere afdelingspunten.Dinsdag hadden we de raadsbijeenkomst.

Lees verder
15 september 2006

Gemeente goed bezig

In reactie op een landelijke actie om meer orgaandonoren te krijgen in Nederland geeft de Gemeente Gorinchem voortaan bij elke afgifte van een identiteitsdocument aan een volwassene ook een donorformulier mee. De SP vindt dat gemeente hiermee erg goed bezig is.

Lees verder
11 september 2006

Vragen en ook antwoord van de gemeente over Buro Halt

Raadsbijeenkomst 12 september.
Burgemeester IJssels heeft zich nu ongeveer 2 jaar erg hard gemaakt voor behoud van bureau Halt in Goinchem. Dat is helaas mislukt. Dat is voor de Gorcumse samenleving en de jongeren die het betreft een groot probleem.

Lees verder
11 september 2006

Buro Halt van Gorinchem naar Dordrecht

Piet van Andel en Gerard Broekman hebben een gesprek gehad met medewerkers van Bureau Halt.Per 15 september zal Bureau Halt in Gorinchem de deuren sluiten. 1 oktober moeten de personeelsleden elders zijn begonnen en 1 januari 2007 moet de nieuwe structuur rond zijn.

Lees verder

Pagina's