h
9 december 2019

De soapserie gaat maar door

Foto: SP

Eerder kreeg wethouder van Zanten al een motie van treurnis te verwerken vanwege het niet informeren van de raad. Zo was er sprake van het zeer slecht communiceren over de toekomst van De Nieuwe Doelen. Tijdens de begrotingsraad werd bij het beantwoorden van vragen duidelijk dat de wethouder geen klik heeft met de inhoud van zijn portefeuille.

Lees verder
8 december 2019

Geweld. Er is meer aan de hand.

Foto: SP / The Kathmandu Post

Mishandeling in Gorinchem. Een schok ging door het land. Wéér een verschrikkelijk voorbeeld van geweld. Dat mogen we nooit accepteren. Wij zijn trots dat we in een land leven waar gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid hoog in het vaandel staan. De enorme verontwaardiging die na het incident overal is ontstaan geeft hoop.

Lees verder
8 december 2019

Dom om Eneco te verkopen

Foto: SP

Energie is een noodzakelijk levensmiddel, geen mens kan zonder. De energievoorziening mag daarom, volgens de SP, niet aan de grillen van de markt overgelaten worden. Maandag 25 november is bekend geworden, dat de aandelen Eneco zeer waarschijnlijk worden verkocht aan Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power. De combinatie zou 4,1 miljard euro willen betalen voor de overname.

Lees verder
3 november 2019

(on)ambitieus alcohol beleid

 

Tijdens de parallelsessie op 17 oktober werd het definitieve beleid omtrent het handhavingsplan voor alcohol gepresenteerd. In dit plan staat beschreven wat de gemeente (in samenwerking met verscheidene organisaties uit de stad) gaat doen ten aanzien van misbruik omtrent alcohol. Zo ook als het gaat om het tegengaan van het alcoholgebruik van minderjarigen.

Lees verder

Dieuwertje Stevens wordt raadslid voor de SP

Dieuwertje Stevens (28) wordt in de raadsvergadering van 31 oktober geïnstalleerd als raadslid voor de SP. Ze volgt daarmee Eyup Gungor die zijn werk niet meer kon combineren met het raadswerk.

Lees verder
3 oktober 2019

Woonvisie 2019

Tijdens de raadsvergadering van 26 september kwam de woonvisie
aan bod. Deze visie moet een kader vormen voor 'wonen' in Gorinchem. Als het aan ons had gelegen, had het direct de papierbak in gegaan. Het is duidelijk een visie van dit college en geen visie voor alle Gorcummers.

Lees verder
22 september 2019

Het college beperkt met Flexwonen de rechten van huurders.

Huurders moeten verzekerd zijn van een goede rechtsbescherming zodat ze niet de dupe kunnen worden van machtsmisbruik.

Lees verder
21 september 2019

De gebrekkige plannen omtrent de Mobiliteitsvisie

Afgelopen donderdag kreeg de raad de plannen omtrent de Mobiliteitsvisie te zien. Dit zou een plan moeten zijn met concrete verkeersmaatregelen voor Gorinchem. Echter waren er nog altijd geen duidelijke maatregelen om te bespreken. De aanwezige raadsleden en fractie assistenten moesten namelijk meedoen aan de zoveelste participatie sessie. De creativiteit van de raadsleden en fractie assistenten moest worden gebruikt als inspiratie voor toekomstige  maatregelen voor de mobiliteitsvisie. Toen onze fractie assistent Aron Foppen aan het einde van de sessie echter vroeg wat er nu concreet met al deze creatieve input gedaan zou worden en hoe deze input vertaald zou worden naar echte maatregelen kwam er geen eenduidig antwoord. Er is dus nog altijd geen Mobiliteitsvisie. Dit is zeer kwalijk, omdat er op 25 april al werd gestemd over de herinrichting en renovatie van de Banneweg. Een plan met grote invloed op de verkeersituatie in Gorinchem. Toen hebben wij van SP Gorinchem al geadviseerd om eerst de mobiliteitsvisie af te wachten en alleen het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Je weet immers niet hoe je dit plan in de algehele verkeersituatie van Gorinchem moet plaatsen. Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en is er nog altijd geen Mobiliteitsvisie met duidelijke maatregelen.

Lees verder
13 augustus 2019

een mooi initiatief

Tijdens het zomerreces wordt er niet stilgezeten! Zeker niet als fractieassistent. Samen met Anoir (Democraten Gorinchem), Richard (GroenLinks) en Jop (CDA) zijn wij een project gestart dat jongeren een stem moet geven in de gorinchemse politiek en het openbaar bestuur. Zo hebben wij de eerste stappen gezet naar het oprichten van een jongerenplatform. Inmiddels zijn er al 10 scholen benaderd waarbij er op een aantal van deze scholen al pitches zijn gehouden.Tijdens dit zomerreces hebben wij alle (tot dusver) geworven aspirant-leden geïnformeerd zodat wij in september de vervolgstappen kunnen gaan ondernemen en samen dit project tot een groot succes kunnen maken!

Lees verder
18 juli 2019

EEN VLAG IS LEUK, NU DE DADEN!

Foto: Ariën van Houwelingen

Er is veel te doen geweest rondom onze schriftelijke vragen over intolerantie en discriminatie in Gorinchem. Dit naar aanleiding van predikers die de omstreden Nashville-verklaring hebben ondertekend. Een ingezonden brief in de plaatselijke krant, telefoontjes van dagblad Trouw en artikelen in het Algemeen Dagblad. Uiteraard waren er ook reacties op sociale media en in de mailbox. Het leeft zullen we maar zeggen.

Lees verder

Pagina's