h

Hartelijk welkom

Hartelijk welkom namens  de SP afdeling Gorinchem.

________________________________________________

Foto: SP

In mei 2014 is het huidige coalitieakkoord gesloten. Dit coalitieakkoord is ook vandaag de leidraad voor het college. Door verschillende ontwikkelingen is inmiddels de samenstelling en omvang van het college gewijzigd en heeft de coalitie geen meerderheid meer. In de raadsvergadering van 29 september 2016 hebben wij eensgezind uitgesproken dat wij vóór de begrotingsraad van 10 november 2016 tot een breed gedragen aanvulling op het coalitieakkoord  willen komen daarover het debat gevoerd. Hieronder vindt u de link naar de aanvulling.

 

Foto: SP

Door hier te klikken kunt u de aanvulling inzien.

 Wij gaan en staan voor een 100% sociaal  Gorinchem

______________________________________________

1 november 2014

Gorcumse Lies van Aelst op lijst Provinciale Staten

Vandaag is Lies van Aelst, woonachtig in Gorinchem, wederom op de SP lijst voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten geplaatst.

Lees verder
24 oktober 2014

Mobiele telefonie

De afgelopen maanden komen er steeds meer klachten binnen bij de fractie van de SP over de slechte bereikbaarheid, met name in de binnenstad, van mobiele telefoons en andere draadloze communicatiemiddelen. In de vorige week gehouden fractievergadering is daarom besloten hierover schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
15 oktober 2014

Eva Dansen in de Elzenhof

Ruim een week geleden werd in een column in AD Rivierenland de indruk gewekt dat de “socialistische wethouder van buurthuizen” geen belangstelling had voor een bijeenkomst over de toekomst van de Elzenhof.

Lees verder
12 september 2014

Persbericht vd SP over leerlingenvervoer Gorinchem

Voor de gemeente is het verzorgen van goed vervoer van kinderen met een beperking naar school een belangrijke taak. Als het op de eerste schooldag dan voor een grote groep totaal misloopt, zo erg, dat ook de landelijke pers zich er mee gaat bemoeien, dan is er volgens de SP fractie alle reden om daarover in de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders te bevragen. Tijdens de raadsbijeenkomst van 9 september jl. heeft Karl Lutterkort namens de SP fractie onder meer het volgende gezegd:

Lees verder
1 september 2014

Leerlingenvervoer in de knel

Iedere leerling heeft recht op onderwijs. Iedere leerling heeft ook de plicht om naar school te gaan. Het is dan wel erg zuur als je wel naar school wilt, maar dat je niet naar school kunt doordat het vervoer voor jou naar de school niet goed geregeld is, zeker als je dat vervoer nodig hebt om er te komen.

Lees verder
23 juli 2014

Nog een keer volkstuinen Oostgracht

In ons vorige persbericht over dit onderwerp hebben we al duidelijk gemaakt, dat de motie van de Socialistische Partij en van Gorcum Actief geen betrekking had op een actie ten nadele van de volkstuinen aan de Oostgracht.
Omdat we merkten, dat bij de volkstuinvereniging Oostgracht de onrust niet was weggenomen, hebben wij, vanuit de fractie contact opgenomen met het bestuur van de vereniging. Wij hebben het bestuur de verzekering gegeven, dat de motie niet gericht is op een ingreep in de volkstuinen.

Lees verder
17 juli 2014

Volkstuinen Oostgracht

Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad het
bestemmingsplan voor de binnenstad vastgesteld. Dit bestemmingsplan betreft het hele gebied van het door het Rijk aangewezen "beschermd stadsgezicht". De gemeenteraad moet met die aanwijzing bij het
vaststellen van het bestemmingsplan terdege rekening houden. Dat betekent bijv. dat de Woelsewaard vrij moet blijven van elke vorm van bebouwing. Dat betekent ook, dat eigenlijk het terrein van de Glacis historisch gezien, vrij behoorde te blijven van bebouwing. Dat kan niet meer, omdat aan de Kasteelplaats al clustertjes woningen zijn gebouwd.De SP fractie vindt dat uitbreiding van die clusters niet verantwoord is.
Lees verder
8 juli 2014

SP en D66: intercityplannen vooralsnog te mager.

(Persbericht van D66 en SP statenfracties in de provincie Zuid Holland. Naar onze mening ook belangrijk voor de inwoners van Gorinchem).

Lees verder
19 juni 2014

SP vraagt ruimte voor Openbaar Vervoer

Op initiatief van de SP reserveert de provincie Zuid-Holland ruimte voor toekomsige spooruitbreiding op het traject van de MerwedeLingelijn.

Lees verder
16 juni 2014

Wethouder Eva Dansen opent tentoonstelling in Grote Kerk

Afgelopen zaterdag, 14 juni opende SP wethouder Eva Dansen de tentoonstelling Lacquer Art van Monique de Jong uit Spijk. Het was voor de kersverse wethouder de eerste keer dat ze een tentoonstelling opende, maar zoals ze terecht opmerkte was het voor de kunstenares de eerste volledig eigen expositie. Het was voor allebei dus nieuw. Wel vertelde Eva, dat ze het een experimentele en spannende tentoonstelling vond.

Lees verder

Pagina's