h
19 februari 2015

Nieuwe Doelen Gorinchem

Natuurlijk heeft u de discussie over de aanstaande sluiting die het college van B&W heeft aangekondigd vernomen in de media. Echter het college neemt daarover geen beslissing. Die beslissing wordt genomen door de gemeenteraad. Donderdag 19 februari praat de gemeenteraad over deze kwestie. Op donderdag 19 februari rond 19.21 uur was de mening van de Gorcumse SP te horen. Klik hiervoor op deze knop en ga naar de 21e minuut.

Lees verder
13 februari 2015

Huur te duur ?!

Huur te duur? , is de kreet die de SP heeft gegeven aan de actie om te protesteren tegen de verhuurdersheffing die huurders betalen geind via hun woninghuur. Een uitroepteken had beter geweest !

Lees verder
3 februari 2015

Parkeerautomaten

De nieuwe parkeerautomaten in de stad leveren nogal wat gespreksstof op in Gorinchem. Reden voor de SP-fractie om bij het college van burgemeester en wethouders te informeren naar de eerste evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid en de gebruiksvriendelijkheid ervan. Regelmatig staan er lange rijen bij de automaten

Lees verder
31 januari 2015

Veel meer betaalbare woningen nodig

Zoals u wellicht vorige week al in de krant of op deze site heeft gelezen, organiseert de SP op 12 februari a.s. in de Bibliotheek aan de Groenmarkt een openbare bijeenkomst over “huren in Gorinchem”. Het rijksbeleid maakt huren – ook in Gorinchem - in snel tempo duurder.  

Lees verder
26 januari 2015

Holocaust herdenking

Afgelopen zondag hebben we in Gorinchem, net als veel andere gemeenten in Nederland, gevolg gegeven aan een oproep van de Verenigde Naties om de Holocaust te herdenken. Dit jaar is het 70 jaar geleden, dat het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau door het Sovjetleger werd bevrijd. Daarmee kwam een einde aan de vernietigingsactie van de Nazi’s tegen joden en andere minderheden. De gedachte was toen “nooit meer”.

Lees verder
8 januari 2015

Steun de slachtoffers Parijs

de afdeling Gorinchem van de SP ondersteunt de oproep van burgemeester Barske van Gorinchem. Kom vanavond naar het stadhuisplein.

Lees verder
4 januari 2015

Er wordt hard gewerkt in de Lingewijk, de antwoorden.

Op 14 november jl.(zie hier )hebben wij u bericht over de chaos die in delen van Lingewijk-zuid was ontstaan. Allerlei werkzaamheden, die opeens allemaal tegelijk in die wijk door verschillende opdrachtgevers en aannemers werden uitgevoerd.
De SP fractie stelde aan burgemeester en wethouders de volgende vragen:

Lees verder

Pagina's

U bent hier