h

Gorinchem werelderfgoed!

31 juli 2021

Gorinchem werelderfgoed!

De SP is heel enthousiast over het nieuws dat De nieuwe Hollandse Waterlinie en daarmee Gorinchem werelderfgoed zijn geworden. Wij zijn het eens met de burgemeester dat deze dag een parel aan de keten van de geschiedenis van Gorinchem is! Deze prachtige gebeurtenis roept natuurlijk ook vragen op omtrent bijvoorbeeld het toerisme. SP Gorinchem stelt daarom een viertal vragen aan het college van Gorinchem. De volgende vragen zouden wij dan ook graag beantwoord willen zien:

 1. Welke impact heeft het worden van werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het Gorinchemse toerismebeleid?

2. Hoe gaan we als Gorinchem de nieuwe kansen die dit biedt ten volle benutten? Is Gorinchem hierover in overleg met stakeholders en de regio?

3. Welke gevolgen heeft het worden van werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op nieuwbouwplannen en andere ontwikkelplannen in Gorinchem?

4. Op welke termijn zij denkt het college van B&W het gesprek met de gemeenteraad over de genoemde beleidsaspecten aan te gaan.

Wij wachten het antwoord van het college af.

Reactie toevoegen

U bent hier