h
11 maart 2023

REIZIGERSOVERLEG REGIO DORDRECHT VOLUIT ACHTER DE SP

Foto: SP Zuid-Holland

Het Reizigersoverleg Regio Dordrecht vindt alle verkiezingsbeloften prachtig, maar kijkt liever naar hoe de politieke partijen zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het openbaar vervoer.

Lees verder
11 maart 2023

Onze campagne voor betaalbare energie en goede woningen

Foto: SP Gorinchem

Vandaag waren onze campagneteams weer actief op diverse plekken in Gorinchem. We voerden campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in de Lingewijk, de Haarwijk, de Gildenwijk en de Binnenstad. Hier maakten onze campagneteams zich sterk voor betaalbare energie en betaalbare boodschappen. Ook voerden wij campagne voor goede en betaalbare woningen.

Lees verder
10 maart 2023

De woningbouwplannen aan de Lingeoever en de Arkelsedijk

Foto: SP Gorinchem

De ontwikkelingen van de woningbouwplannen aan de Lingeoever en de Arkelsedijk gaan erg snel. Afgelopen maandag was over dit onderwerp een inloopsessie op het stadhuis. Namens onze fractie waren Aron Foppen en Ariën van Houwelingen aanwezig. Het type woningen die gebouwd gaan worden, het voorzieningsniveau in de Lingewijk en de verkeersafwikkeling waren hoofdonderwerp tijdens de inloopsessie. Wij houden de vinger aan de pols bij deze ontwikkelingen.

Lees verder
7 maart 2023

de financiële positie van onze inwoners

Foto: SP Gorinchem

Maandag werd bekend dat de armoede in Nederland flink toeneemt. Volgens de NOS kan 6 op de 10 huishoudens in Nederland niet of zeer moeilijk rondkomen. Vorig jaar was dit nog 5 op de 10 huishoudens. Deze forse stijging van armoede baart de SP grote zorgen. Zeker aangezien deze stijging van armoede vooral jongeren en jongvolwassenen lijkt te treffen is de SP bezorgd, zo is bijna de helft van de jongeren ´financieel ongezond´. Verder blijkt uit onderzoek van Deloitte, het NIBUD en de Universiteit Leiden dat slechts 40 procent van de Nederlandse huishoudens tenminste een ‘financieel toereikende of gezonde’ status heeft.

Lees verder
7 maart 2023

Versterking van ons campagneteam!

Foto: SP Gorinchem

Met enthousiasme presenteren wij het nieuwe lid van ons lokale campagneteam Robin Brand! Wij wensen hem veel energie toe bij het verwezenlijken van zijn idealen zoals goede gezondheidszorg, betaalbare huisvesting en een rechtvaardiger Gorinchem.

Lees verder
7 maart 2023

Onze campagnevideo's

Foto: SP Gorinchem

De afgelopen week hebben wij diverse video’s (shorts) gepubliceerd over onze speerpunten voor aanstaande verkiezingen. Deze shorts zijn op onze sociale media terug te kijken.

Lees verder
4 maart 2023

Onze campagne voor betaalbare boodschappen en goede woningen

Foto: SP Gorinchem

Vandaag was ons campagneteam weer actief in Gorinchem! We voerden campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in de Binnenstad. Hier maakten wij ons sterk voor betaalbare boodschappen! Ook voerden wij actie voor goede woningen.

Lees verder
3 maart 2023

De podcast ´Haagse Invloeden'

Foto: SP Gorinchem

In de podcast ´Haagse Invloeden´ gaat Gorkumse lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen Lies van Aelst in gesprek over haar kandidatuur voor aanstaande verkiezingen. Lies gaat in deze podcast in gesprek over: de SP en ‘de linkse wolk’, het zijn van volksvertegenwoordiger, verkeer en gratis openbaar vervoer. De podcast is via deze link terug te luisteren: https://open.spotify.com/episode/755N9T6uMDNuwLTDd30Bhu?si=58YMUvJCT9Soy2BQtYfc-Q

Lees verder
2 maart 2023

Instrumenten woningmarkt en de starterslening

Foto: SP Gorinchem

Afgelopen raadsvergadering behandelde de gemeenteraad de zogenoemde ‘starterslening’. Via deze lening kunnen starters extra geld lenen bovenop hun hypotheek gefinancierd door de gemeente. Raadslid Ariën van Houwelingen was kritisch op de starterslening. Zo zijn wij kritisch op de prijsopdrijvende werking die de starterslening heeft op de woningmarkt. Hierdoor wordt het voor starters die geen gebruik willen maken van de starterslening juist nog moeilijker om een woning te bemachtigen! Het is logisch dat starters geen gebruik zouden willen maken van de starterslening, zo worden je maandlasten hoger wanneer je gebruikt maakt van de starterslening. Er moet immers nog meer geld afgelost worden. Kortom, zowel de prijsopdrijvende werking op de woningmarkt als de hogere maandlasten zijn problemen waarmee we starters niet op zouden moeten willen zadelen. Wij zien de starterslening dus vooral als een lijmpoging op de ‘woningmarkt’, terwijl wonen helemaal geen markt zou moeten zijn!

Lees verder
26 februari 2023

Het voorzieningsniveau in de Lingewijk

Foto: SP Gorinchem

In De Stad Gorinchem van 14 februari* wordt gesproken over de vorderingen van het woningbouw project bij Lingeoever en de gevolgen daarvan op de Lingewijk. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de Nettorama, oftewel de buurtsuper, die volgens dat artikel in de stad Gorinchem een nieuwe plek krijgt in het nieuwe woongebied. De SP vind het ontzettend belangrijk dat er per wijk in Gorinchem een goed voorzieningsniveau is. Door de komst van de nieuwe wijk is er een risico dat voorzieningen uit de Lingewijk verplaatsen naar de nieuwe wijk, waardoor het voorzieningsniveau en dus de leefbaarheid in de Lingewijk daalt. Huidig fractievoorzitter Aron Foppen stelde daarom afgelopen donderdag een drietal vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het bestaan van een buurtsuper en het voorzieningsniveau in de Lingewijk. Hij stelde de volgende drie vragen:

Lees verder

Pagina's