h
Verkiezings programma 2018

Kunst en cultuur voor en van iedereen

 
Cultuur is niet verplicht voor een gemeente, cultuur in het onderwijs, in het leven en in het straatbeeld moet je willen. De SP wil dit!
 
Het belang van kunst en cultuur in Gorinchem
Kunst en cultuur vormen het zout in de pap van de samenleving. Vandaar ook dat de SP grotewaarde aan kunst en cultuur toekent. Kunst en cultuur zijn van iedereen en dienen voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te zijn.
Net als op vele andere terreinen heeft Gorinchem ook op het gebied van kunst en cultuur een regiofunctie. Mede daarom vindt de SP het belangrijk dat er een kwalitatief en kwantitatief goed cultuuraanbod is in Gorinchem, waarvan de bewoners van de stad en de omliggende gebieden kunnen profiteren.
Gorinchem heeft naast het Gorinchems museum, met een collectie waar we trots op kunnen zijn,ook het Hamelhuis, een grote collectie kunst in de buitenruimte en onze stadwallen en onze prachtige binnenstad. We hebben drie theaters en vele festivals en evenementen. De SP in Gorinchem draagt de theaters in onze stad een warm hart toe. Kleine theaters als Het Pand en Peeriscoop verzorgen vaak mooie producties van goede kwaliteit. Er blijft in Gorinchem behoefte aan een groot toneel waar onze vele muziek, toneel, dans en zanggezelschappen een plaats vinden om te laten zien wat ze kunnen. De SP zet zich in voor een Cultuurhuis in Gorinchem,waar dit toneel onderdak kan vinden maar ook de bibliotheek kunst en de Limonadebrigade. Een Cultuurhuis is het hart van stad wat de huiskamer van de stad kan zijn. Het heeft onze nadrukkelijke voorkeur dit in de binnenstad te vestigen. Ook al ontbeert onze stad nu nog een Cultuurhuis,is het duidelijk dat Gorinchem bruist van de muzikale activiteiten. Dat moet natuurlijk zo blijven. Daarom vinden wij dat projectsubsidies voor muziekbeoefening mogelijk moeten zijn
.
Er zijn tal van muziekverenigingen, er is een heus ‘Poppodium’ en er zijn waardevolle muzikale evenementen zo als Het Zomerfeest, het Hippiefestival, Duveltjesrock alsmede het Jazzfestival in onze talrijke kroegen. Dan valt in de eerste plaats te denken aan facilitering, het ruimhartig beschikbaar stellen van podia en oefenlokalen in de stad, plekken waar iedereen kennis kan maken met muziek, dans, zang en toneel.Op het gebied van klassieke muziek verdienen initiatieven zoals het Lingehavenconcert onze steun.
Wel moeten we ons realiseren dat kritische grenzen aan veiligheid en overlast bestaan. Met andere woorden zijn de afgelopen jaren de grenzen van sommige festivals qua aantal bezoekers min of meer bereikt, en zou één en ander iets kleinschaliger moeten worden aangepakt. Daarnaast is parkeren bij deze evenementen een groot probleem. De SP stelt dan ook voor bij evenementen een of meerdere parkeerterreinen buiten de binnenstad open te stellen en pendelbusjes naar de binnenstad te laten rijden. Dit voorkomt veel ergernis,uitstoot en overlast.
 
Punten
  • Er moeten subsidies zijn voor kunst, cultuur en muzikale activiteiten;
  • Bij evenementen een parkeerterrein buiten de stad met pendelbusjes organiseren
  • Het nieuwe cultuurhuis zou in de binnenstad moeten komen

U bent hier