h
Verkiezings programma 2018

Inleiding

Voor het eerst bestuurde de SP in Gorinchem mee. Door deelname aan de coalitie met een wethouder in het college zijn veel dingen waar de SP in eerder jaren voor pleitte bereikt. Er zijn hele mooie resultaten geboekt! In de verschillende hoofdstukken zullen
we de belangrijkste resultaten aanstippen en vertellen waar we graag mee door willen en waar we graag een schepje bovenop zouden willen doen.
 
Iedereen in Gorinchem is belangrijk voor de SP, maar sommige groepen hebben meer aandacht nodig. Dat geldt met name voor
 
  • de groep mensen met de smalle beurs, die elke ondersteuning nodig heeft die hij krijgen kan.
  • Tot deze groep behoren ook veel van de ouderen in Gorinchem.
  • gehandicapten die het zwaar te verduren hebben, omdat zij door de stapeling van de bezuinigingen onevenredig zwaar in hun portemonnee worden getroffen.
  • het groeiende aantal ouderen, dat langer thuis woont, maar daarbij wel behoefte heeft aan passende voorzieningen.
  • de jongeren die om wat voor reden dan ook zorg of hulp nodig hebben en die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

U bent hier