h

De soapserie gaat maar door

9 december 2019

De soapserie gaat maar door

Foto: SP

Eerder kreeg wethouder van Zanten al een motie van treurnis te verwerken vanwege het niet informeren van de raad. Zo was er sprake van het zeer slecht communiceren over de toekomst van De Nieuwe Doelen. Tijdens de begrotingsraad werd bij het beantwoorden van vragen duidelijk dat de wethouder geen klik heeft met de inhoud van zijn portefeuille.

De gehele oppositie heeft enorme twijfels over de gehele gang van zaken omtrent zijn functioneren als wethouder van financiën. Natuurlijk zijn we daarnaast zijn optreden als wethouder van cultuur nog niet vergeten.

Tijdens de derde schorsing in de Begrotingsraad werd duidelijk dat ‘het onderwerp’ allesbehalve afgehandeld was. De burgemeester is vervolgens gevraagd om advies. Het voorstel van de burgemeester was om het college te verzoeken de portefeuilles te herverdelen. Dit advies is overgenomen, omdat een motie van wantrouwen het toch niet zou halen. Hierom leek een herverdeling van de portefeuille financiën verstandig. Marjo Molengraaf CU/SGP heeft een verklaring afgelegd ondersteund door VVD, Groen Links, Gorcum Actief, Fractie van Maaren, D66, ChristenUnie/SGP en uiteraard de SP (dit is dus de halve raad -1 zetel).

“Gezien het verloop van de vergadering adviseren wij het college dringend de portefeuille financiën te herverdelen"

Woensdag 4 december kregen we als gemeenteraad een raadsinformatiebrief (RIB). Hierin werd de herverdeling van portefeuilles aangekondigd. Ondanks dat we hebben meegegeven vooral de portefeuille financiën te herverdelen worden er allerlei portefeuilles herverdeeld, behalve financiën.

Het is tekenend voor de verhoudingen in het stadhuis.

Met deze handelswijze en denkwijze vanuit het college is meteen het probleem en de frustratie bloot komen te liggen. Wij, als oppositie worden niet gehoord, we worden genegeerd en niet serieus genomen. Niet door B&W en niet door de coalitiepartijen Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en CDA.

We zijn getuige van een air en arrogantie waarmee er met de halve raad wordt omgegaan en daarmee indirect ook de helft van onze inwoners. Een flinke deuk in het vertrouwen in het college dat de SP toch al nauwelijks heeft.

Wij vinden dat draagvlak de sleutel is voor een goede democratie en goed beleid. Die draagvlak ontstaat pas wanneer de hele raad en daarmee alle inwoners serieus worden genomen (en dus niet met een raadsmeerderheid van de helft + 1).

Uiteindelijk gaat het om onze stad en inwoners

Reactie toevoegen

U bent hier