h

Weet u nog 9 jaar geleden?

8 juli 2017

Weet u nog 9 jaar geleden?

Vandaag 8 juli is het exact 9 jaar geleden dat er een belangrijk besluit werd genomen door het toenmalige college van B&W (bestaand uit PvdA, VVD, Cu/SGP en Stadsbelang/Leefbaar Gorinchem). Door de toenmalige oppositiepartij SP werd in een motie verzocht om te discussieren over de mogelijke verkoop van onze aandelen Eneco. Door de toenmalig verantwoordelijke wethouder Akkerman werd aangegeven dat verkoop van onze 0,7 % niet aan de orde was. het uitgekeerde dividend was voldoende en we wilden invloed blijven houden op een belangrijke energieleverancier. De volledige gemeenteraad was zeer blij met dit standpunt, de SP voorop. 

Momenteel is wel- of geen verkoop weer  aan de orde. Door allerlei verzelfstandigingstrajecten ontstaat er weer een verkoopkans voor de aandeelhouders. 53 gemeenten zijn aandeelhouders. Grote gemeenten in het Enecogebied zoals Den Haag en Rotterdam neigen naar een verkoop en het incasseren  van veel miljoenen. Jammer.

De SP fractie in de gemeenteraad Gorinchem hoopt en verwacht dat het college van B&W ook ditmaal met eenzelfde mening komt als in 2008.  We verkopen momenteel onder deze omstandigheden ons aandeel met een geschatte waarde van vele miljoenen niet en gaan voor een, en daar zijn we ons van bewust, kleine  invloed op het beleid en een mooi dividend. Het verkopen van aandelen aan wie weet welke (toekomstige buitenlandse) aandeelhouder is voor ons niet aan de orde. Een eenmalig fors financieel bedrag is aantrekkelijk maar wat ons betreft niet noodzakelijk.

Reactie toevoegen

U bent hier