h

De impact van wateroverlast door klimaatverandering op woningbouwplannen

20 januari 2023

De impact van wateroverlast door klimaatverandering op woningbouwplannen

Foto: SP gorinchem

Afgelopen week was er sprake van een zeer hoge waterstand in de Linge. Dit door de forse neerslag die was gevallen. Weersextremen komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Logischerwijs betekent dit dat het vaker voor zal komen dat grote hoeveelheden neerslag in een korte periode valt en de kans op wateroverlast dus toeneemt. In Leerdam was de hoogte van het water deze keer zelfs ‘op het randje’*.

Gemeente Gorinchem is voornemens om buitendijks in laaggelegen gebieden woningen te realiseren*. Gelet op de toenemende kans op wateroverlast door weersextremen (veroorzaakt door klimaatverandering) is onze fractie bezorgd over de impact hiervan op bestaande bouwplannen. Huidig fractievoorzitter Aron Foppen stelt daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

1. Heeft de toenemende kans op wateroverlast (door klimaatverandering) impact op de bouwplannen voor de vleugels van de stad, bijvoorbeeld voor het gebied bij de Arkelsedijk?

2. Heeft de toenemende kans op wateroverlast (door klimaatverandering) impact op de bouwplannen voor het gebied bij Linge 2 Zuid?

3. Zijn er andere bouwplannen waarop impact is door toenemende weersextremen?

De volledige tekst van de schriftelijke vragen is hieronder te vinden.

*Bronvermelding

https://www.ad.nl/vijfheerenlanden/hoogwater-van-afgelopen-weekend-was-k...

https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/c2653ab6-0c6...

https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/bc81ce22-7cf...

Reactie toevoegen

U bent hier