h

Asielopvang in Gorinchem

26 november 2022

Asielopvang in Gorinchem

Foto: Ariën

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad de asielopvang in Gorinchem. De verlenging van de opvang in het voormalig belastingkantoor was één van de belangrijkste onderwerpen binnen deze bespreking. Ons raadslid Ariën van Houwelingen hield over deze verlenging onderstaande speech:

"Sinds 2012 is de opvang van vluchtelingen zover verwaarloosd dat het is uitgemond in de opvangcrisis waar Nederland zich nu in bevindt. In 10 jaar tijd is er van de opvang van vluchtelingen een puinhoop gemaakt. Door het hele land zijn asielzoekerscentra gesloten en is personeel ontslagen. Ondertussen heeft overlast en falend terugkeerbeleid ertoe geleid dat veel gemeenten, heel begrijpelijk, niet meer willen bijdragen aan opvang. In Ter Apel hebben honderden mensen, waaronder kinderen, vele nachten buiten moeten slapen. Ondertussen werd onder andere Gorinchem zonder vooraankondiging en wat achteraf een schijnbevel was als een van de vijf locaties aangewezen door het kabinet voor de opvang van honderden vluchtelingen.

Dat moet anders! Dat zal iedereen met me eens zijn. Alleen hebben we dat lokaal niet in de hand.

Er is in Gorinchem veel draagvlak voor de opvang van vluchtelingen, zoals ik ook al in de B&A aangaf: Gorinchem heeft zich meermaals van de beste kant laten zien. En de SP wil ook dat Gorinchem haar sociale kant laat zien. De zwakkeren beschermen en de kans geven een toekomst op te bouwen.

Maar er zijn ook zorgen over de manier waarop dat gebeurt. Natuurlijk zijn er ook veel tegengeluiden wat op zich niet heel vreemd is. Een steeds terugkerende opvang in een wijk die dit sociaal niet kan dragen leidt tot onrust. De Gildenwijk, misschien wel de minst draagkrachtige wijk in Gorinchem, heeft deze last meer dan voldoende gedragen. Wij vragen dan ook om zwaar rekening te houden met de draagkracht van de wijk – dan heb ik het over inkomen, samenstelling van de wijk, voorzieningen, en dergelijke – tijdens de zoektocht naar een nieuw kleinschalige opvanglocatie.

Voorzitter, het is heel verleidelijk om wat er in de B&A al is gezegd te herhalen, maar dat ben ik zeker niet van plan. Met het raadsvoorstel wordt er een duidelijk en realistische stip op de horizon gezet. Een structurele oplossing naar een stabiele opvang met acceptabele aantallen.

En ik begrijp de roep die ook in de B&A is gedaan om het aantal vluchtelingen niet af te bouwen omdat de crisis zeker niet voorbij is, maar – en dan haal ik de oproep van meneer Groen van Vluchtelingenwerk Nederland die bij de sessie aanwezig er weer bij – laten we voorkomen dat we met mensen moeten slepen van locatie naar locatie. Dan is de natuurlijke afbouw richting het moment van verhuizen naar een kleine structurele opvanglocatie, wanneer je het mij vraagt vele malen menselijker dan wanneer je tegen de laatste 30, 40 50 of 150 mensen moet zeggen, helaas, voor jou geen plaats. U verhuisd weer naar een andere locatie in het land.

Voorzitter, wij zijn positief over het raadsvoorstel en zullen deze steunen. "

Het raadsvoorstel en de moties/amendementen zijn hier te vinden: https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/91bfa38f-c1f5-4...

Reactie toevoegen

U bent hier