h

Overlast door openstaande bruggen

22 juli 2022

Overlast door openstaande bruggen

Afgelopen dinsdag was het tropisch warm in Gorinchem. Hierdoor gingen de Concordiabrug en de Langebrug niet meer dicht. Deze storing van de bruggen had grote gevolgen. Zo was er overlast voor de verkeersdeelnemers en het openbaar vervoer. Ook was de verbinding tussen het oosten en het westen van Gorinchem ernstig verstoort. Wie naar de andere kant van de stad wilde moest via de snelweg omrijden.

Tropische temperaturen zoals op 19 juli zullen in de toekomst (door klimaat verandering) nog vaker voorkomen. Hierdoor stijgt het risico op een storing van de bruggen in de toekomst. In het geval van een nieuwe storing is SP Gorinchem bezorgd over de gevolgen voor de verkeersituatie en de gevolgen voor de hulpdiensten. Ook hebben wij vragen over de manier van communiceren van de gemeente tijdens de storing. Tenslotte hebben wij vragen over preventieve maatregelen die in de toekomst een storing kunnen voorkomen.

Aron Foppen en Ariën van Houwelingen hebben daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

1. Zijn er voorafgaand aan de storing preventieve maatregelen genomen om een storing van de bruggen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

2. Hoe lang heeft de overlast veroorzaakt door het defect zijn van de Concordiabrug en de Langebrug geduurd?

3. Heeft het defect zijn van de Concordiabrug en de Langebrug een negatieve impact gehad op het functioneren van de hulpdiensten en de bereikbaarheid van Gorinchem voor deze hulpdiensten? Zo ja, wat wordt er in de toekomst gedaan om deze negatieve impact op het functioneren te beperken?

4. Op welke wijze heeft de gemeente haar inwoners en de verkeersdeelnemers geïnformeerd dat zowel de Concordiabrug en de Langebrug defect waren?

5. Is de gemeente voornemens om in de toekomst preventieve maatregelen te nemen om een storing van de bruggen te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen worden er preventief genomen? Zo nee, waarom niet?

We wachten het antwoord van het college af.

Reactie toevoegen

U bent hier