h

Onze wethouderskandidaat & steun voor het akkoord op hoofdlijnen

23 juni 2022

Onze wethouderskandidaat & steun voor het akkoord op hoofdlijnen

Foto: Aron Foppen

Afgelopen maandag 20 juni is er vergaderd over onze deelname aan het aanstaande college. Tijdens deze drukbezochte digitale algemene leden vergadering hebben de leden van onze afdeling drie beslissingen genomen.

Allereerst hebben onze leden unaniem besloten om de voordracht van Eva Dansen als wethouder goed te keuren. Wij wensen haar veel succes en wijsheid toe de komende vier jaar als wethouder!

Ten tweede hebben onze leden unaniem besloten hun goedkeuring uit te spreken over de deelname aan de coalitie in het huidige formaat. Dit betekent dat onze leden hun goedkeuring uitspreken over een deelname aan een coalitie met daarin Stadsbelang, VVD, CU/SGP en Gorinchem Actief.

Ten derde hebben onze leden geluisterd naar een bespreking van het coalitieakkoord door onze onderhandelaars. De onderhandelaars vertelde hierbij kort over de inhoud van het akkoord en wat dit akkoord op hoofdlijnen allemaal zal bevatten. Ook hierover hebben onze leden hun goedkeuring uitgesproken. Tevens hebben de onderhandelaars de instemming van de afdeling gekregen om verder te gaan met het akkoord op hoofdlijnen.

Kortom, onze leden hebben afgelopen maandag hun vertrouwen en steun uitgesproken voor de huidige stand van zaken van de coalitie onderhandelingen. De planning is dat 7 juli een coalitieakkoord op hoofdlijnen wordt gepresenteerd. Tevens zullen op dat moment de kandidaat wethouders worden benoemd en beëdigd. Wij kijken uit naar het moment dat wij definitief in deze coalitie en het college plaats mogen nemen.

Reactie toevoegen

U bent hier