h

De ‘nieuwe’ bestuurscultuur

26 mei 2022

De ‘nieuwe’ bestuurscultuur

Gisteren heeft de Gorkumse politiek zichzelf op zijn zachtst gezegd niet van haar mooiste kant laten zien. Na de raadsvergadering werd er een moment ingelast waarbij de formateur informatie gaf over de stand van zaken van het formatieproces. In het kader van een nieuwe bestuurscultuur is het immers belangrijk dat ook de niet-formerende partijen op de hoogte gehouden worden. Het liep echter anders, de partijen die niet aan de formatie meedoen leken dit moment te willen gebruiken om een stap achteruit te doen.

In plaats van constructieve vragen over het proces of de inhoud leek er voor de niet-formerende partijen slechts één ding belangrijk, namelijk een stap terug in de vorm van een motie om terug te gaan naar de informatiefase. Dit zou hebben betekent dat alle geboekte progressie van de afgelopen maanden in één klap aan de kant gezet zou worden. Er zou dan immers opnieuw moeten worden gekeken welke partijen met elkaar samen willen werken terwijl er inmiddels al een duidelijke coalitie zichtbaar is geworden, namelijk: Stadsbelang, VVD, CU-SGP, GA en SP.

Laat SP Gorinchem maar meteen duidelijk zijn, wij zijn blij met de huidige stand van de formatie en hebben vertrouwen in de samenwerking tussen ALLE bovenstaande formerende partijen. Wij kijken dan ook uit naar het vervolg van het proces waarbij de vijf bovenstaande formerende partijen samen tot een succesvol en constructief coalitieakkoord kunnen komen.

Tenslotte zouden we graag af willen sluiten met een oproep aan de niet-formerende partijen. Hoewel we gisterenavond een zeer kritische houding hebben gezien vanuit deze partijen zouden we toch op willen roepen tot een constructieve houding. Er is immers afgesproken dat er een handreiking komt in de vorm van een raadsagenda waarin alle partijen, zowel oppositie als coalitie hun input kunnen leveren. Hierdoor ontstaat er een agenda waarin alle partijen zichzelf kunnen herkennen. Samen zou er via deze weg gewerkt kunnen worden aan een nieuwe en verbeterde bestuurscultuur. We hopen dat alle partijen samen willen werken aan deze raadsagenda.  

De fractie van SP Gorinchem

Reactie toevoegen

U bent hier