h

De Stad van Tolerantie?

26 maart 2022

De Stad van Tolerantie?

Foto: Aron Foppen

In de zomer van 2020 sprak dominee Visser in de Grote Kerk in Gorinchem. Deze dominee gebruikte termen zoals “homoseksuele onreinheid” en deed uitspraken zoals:

“Transseksualiteit is een SOA. Het wordt tijd voor een preventieve aanpak”

en

“Dat seksedysforie tegenwoordig voor een groot deel een sociaal gecreëerd probleem is, is voor mij heel duidelijk met de toename van factor tientallen (!) binnen enkele jaren in verschillende landen. Dat niet te benoemen is ontzettend schadelijk voor kinderen.”

Vanuit de stad kwam het gezamenlijke geluid dat zulke predikers niet welkom zouden moeten zijn in Gorinchem, de Stad van Tolerantie: naar aanleiding van de komst van dominee Visser volgde een demonstratie en de SP fractie stelde daarop meerdere vragen over discriminatie. Destijds werd er gedacht dat het geluid van de inwoners van Gorinchem had gezorgd voor verandering, maar op 20 maart 2022 is dominee Visser nogmaals in de Grote Kerk geweest. Daarom wil de SP de volgende vragen stellen aan het college van Gorinchem:

1. Hoe kijkt het college nu naar de nieuwe uitnodiging en de komst van dominee Visser, die de inwoners van Gorinchem twee jaar geleden flink heeft opgeschrikt?

 2. Is het college net als de SP van mening dat ook wanneer een persoon die tijdens de dienst niet over geaardheid of leefstijl predikt, deze toch voor een onveilige omgeving kan zorgen voor mensen uit de (religieuze) regenbooggemeenschap, wanneer deze prediker zich op andere momenten publiekelijk tegen de LHBTIQ+ gemeenschap uitlaat? Zo nee, waarom niet?

3. Op 5 maart 2022 hebben alle coalitiepartijen, ondersteund door het college – net als de SP – het Regenboogstembusakkoord ondertekend. Daarin staan de beloftes dat veiligheid bevorderd moet worden en dat potentieel kwetsbare groepen ondersteund moeten worden. Onder dit laatste kopje staat er dat de gemeente zich in moet zetten voor een omgeving waar o.a. religieuze LHBTIQ+ mensen zich prettig moeten kunnen voelen. Hoe is de gemeente van plan om actie te ondernemen met deze belofte uit het Regenboogstembusakkoord in gedachte?

4. Is het college het met de SP eens dat een gemeentelijke samenwerking met organisaties die personen uitnodigen die zich publiekelijk discriminerend en/of kwetsend uiten, onwenselijk is? En is het college het eens dat bij een herhalende situatie een heroverweging van de samenwerking en een kritisch gesprek met de organisatie noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie SP Gorinchem,

Dieuwertje Stevens en Aron Foppen

Reactie toevoegen

U bent hier