h

Schuldenproblematiek kleine ondernemers en ZZP’ers

12 maart 2021

Schuldenproblematiek kleine ondernemers en ZZP’ers

Onze lokale afdeling maakt zichzelf hard voor het tegengaan van de schuldenproblematiek die veroorzaakt is door de coronacrisis. Wij zien de problemen omtrent schulden die door de crisis zijn veroorzaakt en willen dan ook actie! Wij hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college om de kleine ondernemers en ZZP’ers te helpen. Lees hieronder de motivering en de gestelde vragen:

Er is licht aan het einde van de tunnel; volgens de regering kan halverwege dit jaar het grootste deel van de Nederlandse bevolking gevaccineerd zijn. Dat betekent dat we weer een eind op weg zijn naar ‘normaal’. In de afgelopen periode van ruim een jaar heeft de gemeente tal van bedrijven en particulieren geholpen om door deze moeilijke periode te komen.

Maar met name de regeling voor kleine ondernemers en ZZP’ers (TOZO) heeft slechts een beperkte bijdrage geleverd aan hun levensonderhoud. Veel van de betrokkenen hebben inmiddels hun reserves uitgeput en zien geen kans meer om die laatste paar maanden te overbruggen.

De gevolgen zijn zowel voor hen als voor de maatschappij te ernstig om nu als gemeente werkloos toe te zien. De gemeente heeft immers een taak bij het voorkomen en oplossen van ‘schuldenproblematiek’. Als we nu niet handelen krijgen we de rekening achteraf. Ook is er aanleiding om te vrezen voor huisvestingsproblemen als gevolg van hypotheekachterstanden.

 In dit kader stellen wij u de volgende vragen:

  1. Over welke middelen beschikt de gemeente om juist deze groep te helpen deze laatste maanden te overbruggen zonder in ernstige financiële problemen te komen?
  2. Bent u voornemens om bij de oplossing van deze problemen een actieve rol te vervullen en bij de uitvoering de menselijke maat in acht te nemen en onnodige bureaucratie achterwege te laten?
  3. Zo niet, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier