h

Reizigers MerwedeLingeLijn mogen niet de dupe worden van tekort treindienstleiders

7 oktober 2020

Reizigers MerwedeLingeLijn mogen niet de dupe worden van tekort treindienstleiders

De NOS berichtte maandag dat ProRail vreest dat het treinverkeer mogelijk in gevaar komt door thuiszittende verkeersleiders. Het tekort aan treindienstleiders is al langer een probleem, de eerste treinlijn die hier onder leed is de MerwedeLingeLijn. Hier vielen twee weken geleden alle treinen weg door ziekte van een treindienstleider, ProRail koos er van alle trajecten voor om deze stil te leggen. De dienstregeling kon pas uren later weer opgestart worden, met heel veel overlast tot gevolg. Daarom heeft de provinciale SP-fractie vragen gesteld aan het Provinciebestuur. SP-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Lies van Aelst: ‘Wij vinden dat het Provinciebestuur bij het Rijk aan moet kaarten dat regionale lijnen net zo belangrijk zijn als het hoofdrailnet van de NS. Nu kiest ProRail er het makkelijkste voor om er een regionale lijn uit te gooien, die hebben kennelijk geen prioriteit. We vrezen als SP dat met dit nieuwe crisisbeleid de regionale lijnen er het meeste onder zullen lijden, waardoor specifiek hier problemen op het spoor zullen ontstaan zoals een paar weken terug al bewezen is.’

Maar niet alleen het treinverkeer komt hiermee in gevaar en dus de mobiliteit van de reizigers in Gorinchem. Het levert ook kosten op die de Provinciale vervoerders anders niet zouden hoeven maken. De SP vraagt dan ook aan het Provinciebestuur of dit op ProRail te verhalen is. Ook is het van belang dat de zorgen die er leven kenbaar worden gemaakt bij ProRail en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van Aelst: ´De huidige ontwikkelingen baren ons grote zorgen, maar ze zijn ook weer niet geheel nieuw. Al langer bepleit de SP dat de marktwerking uit het OV moet. Deze ontwikkelingen bevestigen de noodzaak daartoe nog eens extra.’ In afwachting van de beantwoording van de schriftelijke vragen zal de SP-statenfractie de ontwikkelingen nauwgezet volgen. 

Reactie toevoegen

U bent hier