h

De klappen van de coronacrisis

24 april 2020

De klappen van de coronacrisis

Het coronavirus raakt de samenleving bikkelhard. Overal waar men kijkt zijn de gevolgen van het coronavirus zichtbaar, op straat, in de wijken en in de gehele stad.

Deze crisis raakt ons allemaal diep. Van instellingen tot ondernemers, maar ook werkenden zonder vast dienstverband, niets of niemand blijft gespaard. Het is daarom belangrijk dat Gorinchem haar verantwoordelijkheid neemt. Naast de maatregelen die landelijk worden getroffen om de klap van de coronacrisis te verlichten heeft gemeente Gorinchem ook de rol en de verantwoordelijkheid om haar invloed aan te wenden.

SP Gorinchem heeft gezien dat het College van B&W zijn best doet en heeft gedaan om vanwege de corona-uitbraak het een en ander zo goed als mogelijk te regelen. Daarom heeft SP Gorinchem het college ook de tijd en de ruimte gegeven om de benodigde maatregelen omtrent deze crisis te treffen.

De afgelopen tijd vangen wij echter signalen en vragen uit de stad op omtrent deze crisis. Deze verzamelde vragen hebben wij vervolgens gebundeld. Nu de intelligente lockdown nog tot zeker 20 mei aanhoudt (en naar alle waarschijnlijkheid nog verlengd zal worden) en dus de situatie voor velen in de maatschappij steeds nijpender zal worden hebben wij besloten dat het een goed moment is om deze vragen aan het college van Gorinchem te stellen.

Deze vragen gaan over de verscheidene gevolgen van de coronacrisis. Zo heeft een set vragen bijvoorbeeld betrekking op de positie van arbeidsmigranten. Deze mensen zijn vaak dicht op elkaar gehuisvest waardoor het gevaar op besmetting groter wordt. De gemeente zou ervoor moeten waken dat medische bijstand voor deze arbeidsmigranten gewaarborgd blijft. Ook zou er gestreefd moeten worden naar de preventie van de verspreiding van het virus.

Een andere set vragen heeft bijvoorbeeld betrekking op veilig een blokje om kunnen. Veel mensen gaan er een uurtje per dag uit om te wandelen. Soms om in beweging te blijven, maar ook om de hond uit te laten of om simpelweg een frisse neus te halen. Dit blokje om moet natuurlijk wel in alle veiligheid en rust kunnen. Er moet dus voldoende ruimte zijn om aan de richtlijn van anderhalve meter afstand te voldoen. SP Gorinchem krijgt echter steeds vaker het signaal dat anderhalve meter afstand houden bijvoorbeeld op de stadswallen steeds lastiger is. Zo moet men elkaar op de stadswallen passeren. Hier komt vaak de anderhalve meter afstand in het geding. Wij zijn benieuwd of het college bereid is om maatregelen te treffen om het wandelgebied op de stadswallen eenrichtingsverkeer te maken. Op deze manier willen wij garanderen dat men altijd veilig een blokje om kan!

Verder zijn wij bezorgd over de gezinnen in Gorinchem met een kleine beurs. De huidige stand van zaken ten gevolge van het corona virus zorgt ervoor dat gezinnen met een kleine beurs hard getroffen worden. Inwoners die het financieel al moeilijk hebben en werken in de kwetsbare sectoren zoals horeca, cultuur en schoonmakers worden nu nog zwaarder getroffen. Wij stellen daarom vragen aan het college in hoeverre zij de mogelijkheid zien om deze inwoners van Gorinchem tegemoet te komen met betrekking tot hun financiële situatie. Ook zijn wij benieuwd hoe het college van plan is deze burgers verder bij te staan.

Tenslotte iets wat we totaal niet kunnen plaatsen, de aangekondigde huurverhoging van Poort6. Wij vinden het niet gepast om in deze onzekere tijden de vaste lasten van huurders te verhogen. Vaste lasten die toch al zullen stijgen, omdat door het noodgedwongen thuisblijven de bewoners straks een hogere energierekening zullen hebben. Wij vragen het college daarom om hierover in gesprek te gaan en Poort6 te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en daarnaast met kracht te verzoeken van de huurverhoging af te zien.

Al de bovenstaande vragen (net zoals verdere vragen over bijvoorbeeld het gratis kunnen parkeren in de binnenstad tijdens deze crisis en het financieel tegemoetkomen van marktkooplieden) zijn inmiddels verstuurd naar het college van Gorinchem. Wij wachten het antwoord geduldig af.

Reactie toevoegen

U bent hier