h

Geweld. Er is meer aan de hand.

8 december 2019

Geweld. Er is meer aan de hand.

Foto: SP / The Kathmandu Post

Mishandeling in Gorinchem. Een schok ging door het land. Wéér een verschrikkelijk voorbeeld van geweld. Dat mogen we nooit accepteren. Wij zijn trots dat we in een land leven waar gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid hoog in het vaandel staan. De enorme verontwaardiging die na het incident overal is ontstaan geeft hoop.

Vanuit de samenleving bestaat de roep om meer bevoegdheden van de
politie, harder optreden en zwaarder straffen. Dit zien wij als terecht. Mensen die overlast veroorzaken moeten direct worden aangesproken en worden aangepakt. Het Zerotolerancebeleid zou zich moeten richten op de grote veroorzakers van overlast en niet op de groep die zich nog laat aanspreken op gedrag en als gevolg dus “makkelijk beboet” kan worden. Nu moet een asociaal persoon het wel erg bont maken qua belediging wil een agent optreden tegen belediging, omdat de drempel erg hoog is gelegd.

Als we echter denken dat we geweld kunnen terugdringen en problemen alleen kunnen oplossen door zwaarder te straffen en harder optreden, komen we van een koude kermis thuis. In Amerika waar miljoenen mensen in de gevangenis zitten en waar steeds harder gestraft wordt is geen daling van criminaliteit. In plaats van alleen roepen om harder straffen is er volgens ons nog iets heel anders nodig. Er is meer aan de hand.

De maatschappij is verhard en veel mensen zijn onfatsoenlijker geworden. Er is een toenemend gebrek aan normen en waarden, we zijn egoïstisch en intolerant. Het neoliberale denken en toenemend individualisme is een belangrijke oorzaak.” Hoe het een ander gaat kan me niets schelen, zolang het mij maar goed gaat”. Dat is helaas vaak de heersende mentaliteit.

Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter en dat gaat steeds meer bepalen welke kansen iemand gaat krijgen. Met een doorsnee inkomen is geen fatsoenlijk en betaalbaar huis te vinden. Om te kunnen leven (of zelfs overleven) moeten beide ouders steeds meer werken, wat natuurlijk invloed heeft op het gezin. Ouders staan steeds meer onder druk. We moeten dan ook niet vreemd opkijken wanneer we op een gegeven moment de rekening bijvoorbeeld in de vorm van geweld gepresenteerd krijgen.

Normen kun je niet afdwingen als die niet worden aangeleerd. Het bijbrengen van normen is een zaak van de ouders, het onderwijs en de omgeving. Ouders zouden bij opvoedproblemen bij een loket advies moeten kunnen krijgen. Ook binnen verenigingen vindt overdracht van normen en waarden plaats en daarom zou men het verenigingsleven moeten blijven stimuleren. Op scholen zal er ook moeten worden gesproken over hoe we met elkaar samenleven.

Goed werk voor een eerlijk loon is nodig om mensen meer zekerheid en kansen te geven. Jongeren moeten meer perspectief krijgen op scholing, op eerlijk betaald werk en fatsoenlijke betaalbare huisvesting. De vraag naar betaalbare woningen is enorm en aan die vraag voldoe je niet door huizen onbetaalbaar te maken.

Volgens de Politie blijkt meer aandacht voor mensen goed te werken. Wijkagenten moeten voldoende tijd op straat kunnen zijn. Een wijkagent die de mensen in de buurt kent en herkent wordt door de mensen. Sociale controle zou ook weer normaal moeten worden. Verder zouden we moeten protesteren tegen asociaal en intolerant gedrag.

De SP wil dat je in Gorinchem wordt beoordeeld op wat je doet in
plaats van wie je bent en dat je een probleem hebt als je deze
waarden geweld aandoet.

Ariën van Houwelingen, fractievoorzitter.

Reactie toevoegen

U bent hier