h

Het college beperkt met Flexwonen de rechten van huurders.

22 september 2019

Het college beperkt met Flexwonen de rechten van huurders.

Huurders moeten verzekerd zijn van een goede rechtsbescherming zodat ze niet de dupe kunnen worden van machtsmisbruik.

"De tijdelijke huurcontracten maken het voor huisjesmelkers te makkelijk om een slaatje te slaan uit de woningnood".
Dat zegt SP-Raadslid Ariën van Houwelingen in een reactie op de plannen van wethouder van Doesburg die namens het college tijdelijke  huurcontracten (het zogenaamde Flexwonen) mogelijk wil maken. Met de tijdelijke huurcontracten willen zij meer stedelijke en creatieve leefstijlen en de doorstroming op gang helpen.

SP Gorinchem wil dat zekerheid voor huurders de norm blijft. Tijdelijke huurcontracten moeten een uitzondering blijven.
Dit kan bijvoorbeeld om leegstand te voorkomen totdat een huis wordt verkocht, maar die mogelijkheden bestaan al. De hoeveelheid tijdelijke contractvormen is al groot.

Ik vraag me af waar bijvoorbeeld de jongeren na afloop van hun tijdelijke huurcontract heen moeten. De kans is enorm groot dat je na een tijdelijk contract van twee jaar nergens naartoe kunt.
Nu lijkt het erop dat de wachttijd bij Woongaard 0,8 jaar is, maar woningzoekenden staan wel daarvoor gemiddeld bijna 5 jaar ingeschreven en via het aanbodmodel krijgt de woningzoekende met de langste inschrijfdatum de woning.

Woningzoekenden in de Randstad lijken hun oog te hebben verlegd op omliggende steden. Huizen worden daardoor in een rap tempo duurder. De wachttijd op een sociale huurwoningen zal blijven stijgen. Flexwonen is koren op de molen voor huisjesmelkers. Particuliere verhuurders kunnen elke twee jaar hun huurwoning verhuren aan nieuwe huurders tegen nog hogere huren, omdat er in de vrije sector geen maximale huurverhogingen gelden.  

Ook het woningdelen, oftewel Friendswonen dat overgenomen is van Democraten Gorinchem is niet anders dan een hip concept gekenmerkt door torenhoge huren. Hierbij geldt een totaal gebrek aan huurdersrechten. Een soort studentenflat vermomd als appartement. In gemeenten waar woningdelen al is toegestaan zien ze nu dat huisjesmelkers en uitzendbureaus ook kans zien onder deze noemer kamers te verhuren. Dit is dus niet meer dan verkamering en matrassenverhuur.
Beide woonvormen tasten niet alleen de woonzekerheid aan, maar ze hebben ook een prijsopdrijvend effect.

 

Woningzoekenden help je niet door hun rechten te ontnemen, maar door te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn.
De voorstellen van het College betekenen dus enkel een verslechtering van de positie van huurders.

Reactie toevoegen

U bent hier