h

Oneerlijke concurrentie gefinancierd met gemeenschapsgeld

20 juni 2019

Oneerlijke concurrentie gefinancierd met gemeenschapsgeld

Als SP staan wij voor sociaal en solidair beleid. Ook als het gaat om werk voor mensen met een beperking. Als er dus een plan vanuit Avres en het Goed komt om via een kringloop meer werkplekken voor mensen met een beperking te realiseren staan wij daar in eerste
instantie positief tegenover. Vanavond wordt er vergaderd en gestemd 
tijdens de gemeenteraad over een mogelijk positieve zienswijze rondom kringloop Het Goed-Avres. Op het eerste gezicht lijkt er niets mis mee dat er via een kringloop extra werkplekken voor mensen met een beperking worden gecreëerd, maar niets is minder waar. Tijdens de eerste parallelsessie werd al duidelijk dat aan het plan een aantal grote nadelen zitten. Zo maakte een gastspreker van
Kringloop Gorinchem ons duidelijk dat als dit plan doorgaat hij zijn eigen kringloop wel op kan doeken! Een kringloop die overduidelijk goed werk verricht. Zo worden er bijvoorbeeld mensen met een taakstraf in deze kringloop aan het werk gezet om deze weer
op het goede pad te krijgen. Deze banen  voor mensen die tijdelijk problemen hebben zouden dus verdwijnen op het moment dat de concurrentie van kringloop Het Goed-Avres er komt. Niet alleen Kringloop Gorinchem zou last hebben van concurrentie van kringloop 
Het Goed-Avres, maar ook andere kringlopen in Gorinchem en haar omgeving drukken hun bezwaar uit tegen de komst van Het Goed- Avres. Bij deze kringlopen zullen ook veel banen verloren gaan. Banen waar vaak mensen met een beperking of mensen die tijdelijk in
de war zijn goed werk verrichten! Kortom, de gemeente zou bij een positieve zienswijze gaan meebetalen aan een kringloop die ervoor zorgt dat er veel meer banen verdwijnen dan erbij komen! De bestaande kringlopen kunnen immers niet concurreren met een kringloop die gesponsord zou worden door de gemeente. Wij van SP Gorinchem waarderen de sterke mening en inbreng van de kringlopen in en rondom Gorinchem en zijn zeer sceptisch als het gaat om de huidige zienswijze rondom de oprichting van de kringloop.

Reactie toevoegen

U bent hier