h

Verkiezingsdebat met ouderen,mijnheer De Boer, u heeft gelijk.

16 februari 2018

Verkiezingsdebat met ouderen,mijnheer De Boer, u heeft gelijk.

Foto: SP Gorinchem / SP Gorinchem

Onder leiding van gespreksleider Arie Slob  (Noordeloos en  CDA ) gingen vanmorgen 9 vertegenwoordigers van politieke partijen in Gorinchem in gesprek met elkaar en met de zaal om de ouderen in  Gorinchem te overtuigen om hun stem op 21 maart aan hun te geven. In een drie minuten voorstelrondje moest men aangeven wie men was en waarom hun partij ook of juist voor ouderen de ideale partij was om te stemmen. En dat deden ze met verve. Soms zittend of staand achter de tafel en soms op de manier waarop ooit CDA kroonprins Eelco Brinkman kortstondig furore maakte lopend voor de tafel langs.

Het voorstellen was voor veel aanwezigen niet echt noodzakelijk. Ik had het gevoel dat de ongeveer 45 aanwezigen veelal hun keus al bepaald hadden wie zij op 21 maart hun stem gaan geven.

Teleurstellend was het feit dat er van 2 partijen niemand aanwezig was. Jezus Leeft en de VVD bleken het schijnbaar niet noodzakelijk te vinden bleek de mening van meerdere ouderen te zijn.  De 9 wel aanwezige partijen hadden allen  verkiesbare personen afgevaardigd, vaak ook hun lijsttrekker.

Opvallend was natuurlijk in verkiezingstijd weer de eensgezindheid dat ouderen er toe doen en dat het ouderen aan niets mag ontbreken. Ze moeten gelukkig zijn en gezond oud kunnen worden. Er werd door iedereen aangegeven dat zij in betaalbare en goede woningen moeten kunnen wonen, de eenzaamheid, als die er was werd aangepakt zou worden en zelfs de oversteekplaatsen op de Banneweg zouden oudervriendelijk worden gemaakt. Kortom alles was mogelijk. D66 opperde dat er voor mantelzorgers rust zou komen omdat degenen die zij verzorgen  enkele dagen per week wel weer in een verzorg/ of verpleegtehuis opgenomen zouden kunnen worden. En opperde dhr. Eelco van Dam 2e op de D66 lijst Gorinchem zou landelijk wel een proefgemeente  kunnen worden.  Commentaar verslaglegger : dus de ouderen hebben zich eerst het verzorg - verpleegtehuis laten afpakken en krijgen nu een doekje voor het bloeden....

Anne de Jong (Christen Unie) vroeg aandacht voor de eenzaamheid van ouderen en gaf een pluim aan het signalerend bezoek vanuit de gemeente aan mensen ouder dan 70 jaar. Everdien Hamann (Gorcum Actief) gaf aan een oppositiepartij te zijn die kritisch is en vroeg aandacht voor voorzieningen in de wijk. Jack Oostrum (PvdA) begon zijn voorstelronde met de uitdrukkelijke opmerking dat hiij de Gorcumse afdeling als lokaal wil profileren. Hij wees op de lange bestuurservaring en de daaruit (en door de PvdA gerealisserde ) bloei van Gorinchem. Je zou bijna zeggen als je dit plaatselijk profileren hoorde dat het dan ook logisch lijkt dat een groot gedeelte van de Gorcumse PvdA echt lokaal is gegaan als democraten Gorinchem.

Een ander opvallend gebeuren: de stekelige opmerkingen van dhr. Schefferlie  (nu nog Pvda en Democraten Gorinchem) en na 21 maart Democraten Gorinchem richting vertegenwoordigers van het huidige college. Opvallend was ook de reactie van SP wethouder Eva Dansen op die stekeligheden. Een aantal  van de opmerkingen van dhr. Schefferlie gingen ook over de PvdA die landelijk nogal wat ten slechte had veranderd  aldus Dansen of was de PvdA niet verantwoordelijk geweest voor de slechtere (thuis) zorg ?  Dhr. Van Zanten (Stadsbelang)  viel haar later bij met de opmerking dat in Gorinchem behoefte zou zijn aan een Ben Oude Nijhuis, een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. Ook wees Van Zanten  een vragensteller terecht op het feit dat de gemeente niet voor alles verantwoordelijk is, er werd geklaagd over de dure parkeertarieven in de parkeergarage bij het ziekenhuis. De gemeente bepaald die niet aldus Van Zanten  maar de Rivas. Daar moet de klacht heen. 

Vragen over het onveilig gevonden verkeer in Gorinchem op o.a.  de Banneweg werden door Lennert  Onvlee (CDA) en Rutger van Breemen (Groen Links)  vanuit hun eigen visie beantwoord. Onvlee zou een groot onderzoek willen uitvoeren en dan voor wellicht miljoenen willen investeren in een verkeersplan terwijl Van Breemen toch meer de fiets zou willen adviseren. Wel was iedereen het erover eens dat de oversteekplaatsen met spoed moeten worden aangepakt. Daar is het levensgevaarlijk.

Dan komen we terug op mijnheer De Boer. Mijnheer De Boer is een 95 jarige aanwezige inwoner uit de Gildenwijk van Gorinchem en hij  heeft al meerdere brieven verzonden met zijn klacht aan en over de gemeente en heeft er al meerdere keren applaus voor gekregen tijdens bijeenkomsten. Hij wil nl. dat  het loket waar minder valide mensen zich moeten melden voor b,v.  vergunningen in het gemeentehuis wordt verplaatst van loket 9  (helemaal achteraan in de hal ) naar loket 1 ( helemaal vooraan). De minder valide moet zo min mogelijk afstand af leggen en niet de langste afstand. Ook moet er een hardere bank in de hal komen te staan. Nu zakt de oudere weg op de bank en kan er niet meer uit komen! Is dit nu allemaal zo moeilijk te realiseren?

Iedereen was het eigenlijk wel eens met dhr. De Boer. Een enkel iemand wilde dit graag in de  raad behandelen (D66) .Toen sprong schrijver dezes op.  Als jullie nu eens willen laten zien dat je al het voorgaande menen zorg er dan voor dat dit door minder politiek opgelost wordt en dat het snel wordt afgehandeld en dus niet over enkele maanden pas behandelen in de gemeenteraad. Een bank of stoel waaruit ouderen snel kunnen  opstaan en de verhuizing van een loket moet toch veel sneller geregeld kunnen worden ?. Door wethouder Dansen werd aangegeven dat zij dit volgende week direct bespreekt op het stadhuis.

Door mijnheer De Boer werd zijn dank uitgesproken, maar echte dank is er pas als dit geregeld is!!!!

Al met al een 2 uur durende bijeenkomst waar veel werd beloofd maar mogelijk ook veel uit voort zal komen. De ouderen kunnen zich de komende weken nog verder informeren als al het informatiemateriaal beschikbaar komt.

Dank aan de ouderenbonden Gorinchem voor de organisatie.

Reactie toevoegen

U bent hier