h

Interview lijsttrekker Eva Dansen

11 maart 2018

Interview lijsttrekker Eva Dansen

Foto: SP Gorinchem / SP Gorinchem

Nog een paar dagen dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem, een stad waar sinds 4 jaar een SP wethouder in het college van B&W zitting heeft. Vandaar een terug -  en een vooruitblik met onze  SP wethouder Eva Dansen

Hoe gaat het met je?

Nou vandaag wel wat minder, een rode neus en goed verkouden. De griep heerst, ook ik heb daar last van aldus Eva. Maar je bedoelt vast en zeker hoe het politiek gaat? Dat gaat redelijk tot goed. Een grote portefeuille, veel werk, en ik haal veel  voldoening uit mijn werk. 

Nu inderdaad al een geruime tijd wethouder namens de SP. De eerste SP wethouder zelfs. 

Ik weet nog goed dat de SP in 2006 met vier personen voor de eerste keer in de gemeenteraad kwam. Ik vormde samen met Natalie Martens, Piet van Andel en met Gerard Broekman als fractievoorzitter die fractie. Dat was een klap voor de zittende politici ! 

Ik weet nog goed hoe de eerste opmerkingen op de verkiezingsavond  vanuit de overige fracties geuit werden richting de SP. We kunnen ze maar beter niet herhalen. Het gevolg was jammer genoeg dat de SP niet in de coalitie kwam ondanks de knallende binnenkomst. We werden direct al afgeserveerd. 

Maar goed in de oppositie hebben we ons tot aan 2014 ook goed kunnen profileren en veel geleerd. Ja, vrienden gemaakt, maar helaas zijn er ook zijn partijen van ons vervreemd. Het linkse geluid had toen en nu nog veel sterker kunnen zijn. 

In 2014 kwamen we als SP in de coalitie, en werd ik wethouder. En dat zorgde soms ook voor veel kritische geluiden uit onze eigen achterban. “Hoe kunnen jullie nu samenwerken met de VVD, CU/SGP, Groen Links en het CDA ? “ werd ons vaak gevraagd. 

Nou laat ik zeggen dat het in Gorinchem heel goed is gegaan.
Met partijen waar we in Den Haag ver van afstaan konden en kunnen we in Gorinchem goed samenwerken en dat is toch een noodzakelijkheid om de stad te besturen. Je moet soms ietwat schikken, maar dat moeten de andere partijen ook.  Ja, en toen verloor het CDA onderweg ook nog hun wethouder, een zeer onprettige zaak. Het CDA verdween toen uit het college van B&W. Er kwam geen nieuwe wethouder voor terug. Er werden afspraken gemaakt tussen alle politieke partijen in Gorinchem waarin iedereen zich kon vinden en waardoor Gorinchem bestuurbaar is gebleven. 

Mijn complimenten aan alle partijen.

Wat een lofzang van een SP wethouder, geen kritiek op de gang van zaken meer?

Jazeker. Als ik ons verkiezingsprogramma 2014 lees, kan ik niet anders zeggen dat we minder dan gehoopt en gedacht sociale woningbouw hebben kunnen realiseren. Gelukkig zijn er wel woningen in de lagere en middenklasse gebouwd, zowel huur als koop. Maar zoals gezegd naar onze mening hadden dat er meer moeten zijn. Een kleine voldoende zou ik zeggen maar geen 8, en daar streefden we naar.

Maar ik ben ervan overtuigd dat als wij als  SP onze stem niet voldoende hadden kunnen laten horen  her slechter zou zijn afgelopen met de sociale woningbouw.

Hoe werkt dat zo’n bouwplan?

De gemeente (raad) heeft de regie en bepaald de regels voor Gorinchem volgens de landelijke- en provinciale richtlijnen. De gemeente is de baas in eigen huis, maar de gemeente bouwt zelf niet. Daarvoor zijn we in Gorinchem voor huurwoningen heel afhankelijk van Poort6, en Poort6 weer van ons. Poort6 had een aantal jaren geleden te weinig vlees op haar botten en moest bezuinigen en en kon niet zoveel bouwen. Nu zijn ze financieel weer wat beter op orde. Maar nu willen ze minder bouwen en willen ze huurwoningen verkopen.

Dat lijkt misschien wel aardig, maar er zijn altijd huurwoningen noodzakelijk. Niet iedereen in  Gorinchem kan of wil een woning kopen. Er moet altijd plaats zijn, ja letterlijk, voor iedereen die een huurwoning wenst, en dat moet binnen een redelijke tijd kunnen worden geregeld. We willen geen wachtperioden van 10 jaar natuurlijk.

De directeur van Poort6 vertrekt overigens, en gaat terug naar zijn vorige baan. Mogelijk kan een nieuwe vrouw of man hier samen met het nieuwe gemeentebestuur nieuwe plannen maken en deze ook uitvoeren.

Helaas gaan er nog meer zaken minder goed. We moesten helaas snijden in de uitgaven. Dat heeft pijn gedaan. Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan de zorgproblematiek en de huishoudelijke hulp. Ik hoop dat de zon weer gaat schijnen. 

Hoe gaat het nu met de cultuur en sport Gorinchem?

Naar mijn mening is na de helaas, door het vorige college en ook toen door de SP gesteunde bezuinigingen op cultuur, de zaak weer enigszins tot rust gekomen. Deze bezuinigingen hebben helaas geleid tot het sluiten van De Nieuwe Doelen. Maar er moest een aantal jaren geleden gekozen worden, we moesten keuze’s maken, we hadden minder geld dan nodig.

Renoveren van De Nieuwede Doelen kost meer dan nieuwbouw of een verhuizing naar een ander gebouw. Een geluk bij een ongeluk is dat de Nieuwe Doelen door een groep enthousiaste mensen is omarmd en is omgevormd tot De Vijf Zinnen Het huis van de stad. Een ander gebouw,  staat overigens nog steeds “bovenaan op de rol”.  

De amateurkunst en sport hebben in Gorinchem niet- of veel minder geleden onder de bezuinigingen, daar ben ik trots op.

Ook ben ik trots op wat er is bereikt met de club- en buurthuizen in Gorinchem. Ze staan er toch maar!

En de toekomst?
De toekomst van Gorinchem zie ik rooskleurig in.
De toekomst van de SP? Ik verwacht toch minimaal weer 3- en mogelijk weer terug naar 4 zetels.  Ik ben er zeker van dat we als SP het verschil kunnen blijven maken. En dat is nodig. In Gorinchem is een behoorlijk rechts blok ontstaan terwijl Gorinchem in vroeger jaren toch een zoals we dat noemden een linkse gemeente was. Een gemeente waar sociaal gehandeld werd. 

Over de SP werd in de beginjaren getwijfeld aan onze stabielheid door de politieke “kopstukken” in Gorinchem. Zou die onstuimige SP in Gorinchem niet snel uit elkaar vallen? Maar wat blijkt? Vele andere partijen hebben gemeenteraadsleden zien verdwijnen naar andere partijen of zien dat na gemeenteraadsverkiezingen gebeuren. In Gorinchem was en is dat aan de orde. Maar als je wordt gekozen als vertegenwoordiger van een bepaald gedachtegoed dan kun je toch niet overstappen naar een andere partij? Of je start  al een nieuwe partij als je in de gemeenteraad zit voor een andere partij. Ik vind dat vreemd. Kiezers worden naar mijn mening dan niet serieus genomen.

Overigens zijn wij het ook in de SP niet altijd met elkaar eens en ontstaat er weleens wrevel, maar dat hebben we tot heden nog steeds kunnen oplossen. Politiek actief zijn is een serieus te nemen vak. Ik ben er zeker van dat onze kandidaat gemeenteraadsleden dat ook vinden. 

U bent hier