h

SP vraagt opheldering over chaos bij lijn 5

29 januari 2018

SP vraagt opheldering over chaos bij lijn 5

Al maanden krijgt de SP klachten over buslijn 5, de lijn die er door acties van bewoners van de Lingewijk en SP gekomen is. De SP vraagt hier telkens weer aandacht voor in de gemeente, en heeft zaterdag zelf de proef op de som genomen. In verschillende teams zijn SP`ers de lijn gaan testen. Het resultaat was onthutsend en nog slechter dan verwacht! Bussen kwamen niet opdagen, er kon niet ingecheckt worden, er waren geen papieren kaartjes en één van de bussen vertrok zelfs uit een dienst om een taxirit te gaan doen. De SP heeft om opheldering gevraagd!

Na jaren actievoeren door lingewijkbewoners en de SP is hij er eindelijk, buslijn 5 van de Lingewijk naar het Piazza center en het ziekenhuis. De uitvoering van de lijn laat echter vanaf het begin te wensen over. Klachten blijven binnenkomen en ook in de krant staan keer op keer stukken over reizigers die in de kou blijven staan. Nadat de SP hier keer op keer aandacht voor vraagt in de gemeente, hebben we de lijn zelf getest. De oogst van een aantal testritten? 3 bussen kwamen nooit opdagen, 1 keer werden reizigers voorbij gereden, 2 keer kon er niet ingecheckt worden, er waren geen papieren kaartjes, Arriva blijkt eenzijdig besloten te hebben dat de bus in het weekend niet meer naar het piazza center rijdt, de routeinformatie op verschillende haltepalen is niet hetzelfde en ga zo maar door! Een onacceptabel lakse en slechte uitvoering van een door de gemeente betaalde busproef!

Wat de SP betreft heeft deze schrikbarend slechte uitvoering gevolgen voor de uitvoerders van deze lijn en wordt de proef op kosten van de uitvoerder verlengd! Daarmee zou lijn 5 een eerlijke kans krijgen een succesvolle en daarmee blijvende buslijn te worden. 

Dit zijn de vragen die de SP stelde:

Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 36 van het reglement van orde voor de vergadering van de Gemeenteraad van Gorinchem

Datum: 29-01-2018

Onderwerp: Chaos uitvoering lijn 5

Nb: gezien het belang van een goed uitgevoerde proef met lijn 5 en de actualiteit van de aanhoudende problemen in deze vragen, doen wij het dringende verzoek deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Toelichting:

Sinds de start van buslijn 5, de buslijn die er dankzij acties van de SP en bewoners van de Lingewijk gekomen is, komen er bij de SP vele klachten over de uitvoering van de proef met deze lijn binnen. Klachten concentreren zich rond de volgende punten:

- De bus rijdt niet op tijd

- De bus rijdt niet de juiste route en/of niet de volledige route

- De route die de bus zou moeten rijden volgens de informatie op de haltepalen is anders dan de route die de chauffeur zegt te moeten rijden

- De bus rijdt helemaal niet of rijdt mensen voorbij

- Er zijn geen OV chippalen in de bus aanwezig waardoor mensen niet in kunnen checken en dus niet meegeteld worden als reizigers voor de (succesvolle) proef

- Rolstoelen of rollators kunnen niet mee 

De SP besloot de proef op de som te nemen, en heeft op zaterdag 27-01-18 in diverse tweetallen getest of lijn 5 reed en welke van de klachten aanwezig waren. De uitkomst van deze test was ontluisterend, op één punt na hebben we álle klachten kunnen verifiëren en ervaren.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

In de bus die om 10.15 vanaf de Pompstraat reed kon niet ingecheckt worden. Ook was het niet in alle bussen mogelijk om een papieren kaartje te kopen.

1.Welke afspraken zijn er met arriva en/of taxi Haars gemaakt over het in- en uitchecken in de bus?

2.Welke consequenties worden er aan verbonden dat in- en uitchecken met regelmaat onmogelijk is, levert dit een boete voor de uitvoerder op?

3.Klopt het dat reizigers die niet in- en uit kunnen checken niet meetellen voor het succespercentage van lijn 5? Zo nee, graag een toelichting?

4.Welke afspraken zijn er gemaakt over het in lijn 5 kunnen kopen van papieren kaartjes?

5.Welke consequenties worden er aan verbonden dat papieren kaartjes met regelmaat niet beschikbaar zijn, levert dit een boete voor de uitvoerder op?

De reizigers die rond 14.15 lijn 5 namen vanaf de Binnenbaan hoefden niet in te checken. De chauffeur ‘vond het niet nodig. Hij moet dan namelijk het systeem omzetten naar lijn 5. Dat is onzin voor zo'n kleine lijn.’

6.Wat is de reactie van het college op deze werkwijze van de chauffeur?

7.Bent u met de SP van mening dat dit een zeer kwalijke zaak is? Zo nee, waarom niet?

Van de genomen steekproef op één dag hebben 3 (!!) bussen niet gereden. Reizigers stonden tevergeefs op deze bussen te wachten.

8.Hoe reageert het college op dit aantal bussen dat op één enkele dag in verschillende richtingen en op verschillende haltes niet op kwam dagen?

9.Bent u met de SP van mening dat dit een onacceptabel slechte en lakse uitvoering van deze busproef is?

In één van de bussen gaf de chauffeur aan nu ‘een taxidienst uit te gaan voeren’, de meldkamer waar de reizigers een klacht indienden omdat de bus niet op kwam dagen, ontkende dit bij hoog en bij laag.

10.Wat is de reactie van het college dat een lijnbus uit die dienst weggaat om een taxirit te gaan rijden en vervolgens reizigers voor lijn 5 in de kou laat staan?

Diverse chauffeurs hebben richting reizigers aangegeven dat Arriva en/of taxi Haars de route van lijn 5 aangepast hebben (deze wijziging is ook te zien op ovinnederland.nl en bij gedeeltes van de lijn ook te zien op de site van arriva, bij gedeeltes ook niet). Zij stellen dat de bus in het weekend niet meer naar het piazza center en het ziekenhuis rijdt. Op de diverse haltepalen (hiervan zijn foto`s beschikbaar) staat aangegeven dat lijn 5 deze bestemmingen nog wel aan doet, op een deel van de andere palen niet.

11. Welke route is er afgesproken dat lijn 5 moet rijden? 

12.Is deze verslechtering van de route met de gemeente (opdrachtgever) afgestemd?

13.Bent u met de SP van mening dat het uitkleden van de route niet bijdraagt aan een succesvolle proef? Zo nee, waarom niet?

14.Bent u met de SP van mening dat het slordig, onprofessioneel en zeer onduidelijk is voor reizigers wanneer de informatie op haltepalen niet eenduidig is? Zo nee, waarom niet?

15.Wie controleert de correcte uitvoering van de proef met lijn 5?

16.Zijn genoemde problemen ook bij deze controles gebleken?

17.Op welke wijze worden arriva en/of taxi Haars bestraft voor het laks en gebrekkig uitvoeren van deze door de gemeente (duur) bekostigde proef?

Verschillende reizigers hebben inmiddels klachten ingediend.

18.Hoeveel klachten zijn er over lijn 5 ingediend?

19.Wat is er met deze klachten gedaan?

Wat de SP betreft heeft de extreme onbetrouwbaarheid van de uitvoering van lijn 5 grote invloed op het uiteindelijke succes van lijn 5. Als reizigers een lijn niet vertrouwen, zullen ze hem minder vaak nemen.

20.Wat betaalt de gemeente voor de uitvoering van lijn 5?

21.Bent u met de SP van mening dat met de huidige (zeer lakse en gebrekkige) uitvoering, deze buslijn geen eerlijke kans krijgt?

22.Welke maatregelen gaat u nemen richting uitvoerders om de lijn wel fatsoenlijk uitgevoerd te krijgen?

 

Namens de SP fractie,

Lies van Aelst

Reactie toevoegen

U bent hier