h

SP: laat OV proef Lingewijk tijdens zomerfeesten beginnen

30 juli 2017

SP: laat OV proef Lingewijk tijdens zomerfeesten beginnen

De buurtbus in de Lingewijk is gepland te starten de maandag na de zomerfeesten. De SP heeft aan het college gevraagd de proef twee dagen te vervroegen, zodat de proef tijdens de zomerfeesten start. ‘De zomerfeesten zijn het perfecte en feestelijke moment voor de Lingewijk om kennis te maken met de nieuwe bus en de komst van deze bus te vieren’ aldus fractievoorzitter Lies van Aelst. ‘Wat ons betreft is de bus de eerste twee dagen ook gratis, zodat iedereen in de Lingewijk kosteloos naar de zomerfeesten kan.

De vragen die de SP stelde zijn als volgt:

Vervroegen OV pilot Lingewijk

Toelichting: De OV pilot in de Lingewijk zal op maandagochtend 21 augustus van start gaan. Echter is dit net na de drukke zomerfeesten in de binnenstad. Volgens de SP zouden de zomerfeesten juist een mooi moment zijn om de start van de pilot samen te vieren. De zomerfeesten geven ook een mooie eerste reisbestemming voor Lingewijkbewoners die met de bus willen reizen.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Bent u met de SP van mening dat de zomerfeesten een mooi moment zouden zijn voor Lingewijk bewoners om kennis te maken met de OV pilot?

2. Bent u bereid om met Arriva te overleggen of het mogelijk is de pilot te vervroegen en op 19 augustus te laten beginnen? 

Een andere mooie en feestelijke kennismaking met de bus zou een gratis kennismaking kunnen zijn.

3. Bent u bereid om met Arriva samen te kijken of reizigers de eerste dag(en) van deze buslijn gratis zouden kunnen reizen als promotie van de nieuwe lijn?

Namens de SP fractie,

Lies van Aelst

Reactie toevoegen

U bent hier