h

Arkel en Gorcum weer vriendjes na 600 jaar?

31 maart 2017

Arkel en Gorcum weer vriendjes na 600 jaar?

We leven nu in Gorcum in relatieve rust ons leven.
Maar dat is niet altijd zo geweest…

Vandaag, 600 jaar geleden, in 1417 was dat wel even anders in Gorcum en omgeving. We hadden toentertijd net de Arkelse oorlogen gehad waarna Gorcum weer onder Hollands gezag kwam te staan.In Gorcum werd Walraven 1 Van Brederode stadhouder in naam van Jacoba van Beieren.
Eind 1417 wilde Willem van Arkel met ruim 2500 Kabeljauwse huurlingen Gorinchem veroveren. Eind november 1417 leek dit gelukt. Alleen de Blauwe Toren (nabij de Dalemse dijk) bleef nog Hollands bezit.

Toch wisten de Hollanders uiteindelijk te winnen in Gorcum van de Arkelnaren.  Er vielen vele doden waaronder de Heren Willem- en Hendrik van Arkel. In de Gorcumse Revetsteeg is nog een gedenksteen voor Willem van Arkel te vinden (daar zou hij zijn gesneuveld).

Maar vandaag is de strijd weer losgebarsten. Alleen nu geen strijd op het slagveld maar een strijd tussen de ambtenaren met hun pennen en tegenwoordig computers en de inwoners van de diverse gemeenten.

In 1986 werd Arkel opgenomen in de gemeente Giessenlanden en nu willen de computerende ambtenaren de gemeente Giessenlanden en Molenwaard (kent u deze gemeente ??) samenvoegen.

De inwoners van Arkel is door de ambtenaren niets gevraagd, de gemeenteraad van Giessenlanden moet beslissen. Echter de gemeenteraad van Giessenlanden bestaat uit 15 leden waarvan er slechts enkele uit Arkel komen (de overige gemeenteraadsleden komen uit de andere kernen zoals Hoornaar, Hoogblokland, Noordeloos, Giessenburg, Schelluinen en Giessen Oudekerk) .De gemeenteraad van Giessenlanden had dan ook niet al te veel bezwaren tegen de samenvoeging van Giessenlanden met Molenwaard (Graafstroom, Liesveld en Nieuw Lekkerland).

De inwoners van Arkel die nu soms al moeite hebben met hun bestuurlijk centrum in Hoornaar maar nog veel meer moeite hebben met de gemeente Molenwaard zijn echter strijdbaar. Zij zijn de Arkelse oorlogen en het voorval uit het jaar 1417 nog lang niet vergeten en willen dan ook graag weer samengaan  met Gorcum.

Zij noemen het de #ontkoppeling, het losmaken van de kern Arkel uit de gemeente Giessenlanden en het daardoor ook niet koppelen met Molenwaard, maar als Arkel samengaan met Gorcum.

De Gorcumse SP begrijpt de Arkelnaren. Maar niet alleen bovenstaande historische redenen gelden maar lees ook een de onderstaande redenen eens.

-economische redenen.Arkelnaren werken veelal in Gorinchem en Gorcumers winkelen veel op het Arkelse industrieterrein,

-sociaal / politieke redenenen,Arkelnaren zijn veelal van dezelfde politieke kleur als de Gorcumers, en hebben een totaal andere politieke kleur als de inwoners van de gemeente Molenwaard die veelal SGP/ Christen Unie en CDA stemmen (14 van de 21 zetels in de gemeenteraad)

-verkeerstechnische redenen,de treinverbinding MerwedeLingelijn stopt in Arkel en na en rit van 5 minuten is men in Gorcum.
Naast de Vlietskade ligt een veilig van het autoverkeer afgescheiden fietspad waardoor de Arkelnaren makkelijk naar Gorcum kunnen komen. De busverbinding Arkel – Gorcum is ook al aanwezig via de Arkelsedijk.

– de onderwijs redenen, Gorcum heeft al het vervolgonderwijs voor de Arkelnaren

Iedere Arkelnaar kent iemand uit Gorcum maar kent niemand uit Molenwaard. Iedere Gorcumer kent iemand uit Arkel.

Daarom zijn jullie Arkelnaren welkom bij Gorcum.

En wij noemen onze gezamelijke gemeente gewoon

Arkelstad

p.s. voor Gorcum mag ook Gorinchem worden gelezen.

Reactie toevoegen

U bent hier