h

Topinkomens

22 mei 2016

Topinkomens

Dat de SP voorstander is van het matigen van topinkomens, zeker bij (semi)overheidsbedrijven zal niemand verbazen. Sinds 1 januari 2013 geldt er in Nederland de Wet Normering Topinkomens (WNT). Topfunctionarissen mogen niet meer verdienen dan de in de wet opgenomen normen. Voor 2015 is dat € 178.000 per jaar. Dit is inclusief vakantie-uitkering en allerlei andere toelagen.

De gemeente Gorinchem is mede-eigenaar van het bedrijf NV HVC, dat zich bezighoudt met o.a. afvalverwerking en energieproductie. De statutair-directeur van dat bedrijf ontving in 2015 ca.€260.000. Reden voor de SP fractie om een door de gehele gemeenteraad ondersteunde motie in te dienen. De motie is met algemene stemmen aanvaard en vraagt het college van B en W om in de aandeelhoudersvergadering van HVC met grote klem erop aan te dringen, dat de Raad van Commissarissen het salaris van de directie van de NV aanpast aan de normering van de WNT

Het college van B en W is al met de uitvoering van die motie begonnen.

Reactie toevoegen

U bent hier