h

Coalitie

22 mei 2016

Coalitie

Op dinsdag, 17 mei jl. heeft wethouder Eeuwit Klink om privéredenen zijn ontslag aangeboden. In de coalitie is hierover uitgebreid overleg gepleegd. Naar aanleiding hiervan is het volgende persbericht uitgegeven:

Coalitie gaat verder met vier partijen

Het CDA heeft besloten de steun aan de coalitie in te trekken, nadat bleek dat er geen steun was voor een nieuwe vijfde wethouder. De vier overgebleven coalitiepartijen hebben besloten om als minderheidscoalitie verder te gaan. 

Minderheidscoalitie

Na het plotselinge vertrek, dinsdag 17 mei jl. van wethouder Klink, hebben de coalitiepartijen (SP, VVD, CU/SGP, CDA en GroenLinks) de gevolgen van deze stap besproken. 

Er zijn verschillende opties gepasseerd. Partijen zijn unaniem van mening dat stabiliteit en continuïteit van bestuur op dit moment van groot belang zijn voor Gorinchem.

Het CDA heeft aangegeven dat wat hen betreft de situatie ten opzichte van vorig jaar zomer (toen zij toetraden tot de coalitie), niet wezenlijk veranderd is. Zij houden daarom ook vast aan deelname aan de coalitie, inclusief het leveren van een vijfde wethouder.

Geen draagvlak

Hier is geen draagvlak voor bij de vier partijen SP, VVD, CU/SGP en GroenLinks. Daarnaast hebben ook de oppositiepartijen zich tijdens de raadsvergadering van 19 mei jl. duidelijk uitgesproken tegen de installatie van een nieuwe vijfde wethouder. 

Daarop heeft de fractie van het CDA besloten de steun aan de coalitie in te trekken. De andere vier partijen respecteren, maar betreuren dit besluit.

Minderheidscoalitie

De vier overgebleven coalitiepartijen hebben er vertrouwen in om de komende anderhalf jaar als minderheidscoalitie door te gaan. 

De coalitie is zeer content met de door de oppositiepartijen uitgesproken steun tijdens de raadsvergadering van 19 mei jl. 

 

Toekomstbestendig

De coalitiepartijen denken, dat continuïteit en stabiliteit van het gemeentebestuur belangrijk zijn voor Gorinchem. Met de constructieve bijdrage van alle partijen kan Gorinchem tot de verkiezingen van 2018 verder. Er liggen voor de komende tijd nog genoeg mooie uitdagingen voor college en raad!

 

Reactie toevoegen

U bent hier