h

Zorgen over bereikbaarheid regio

15 oktober 2015

Zorgen over bereikbaarheid regio

De Gorinchemse SP maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio. Het voornemen van de NS om fors minder intercity`s via station Dordrecht te laten rijden, kan ook negatieve effecten hebben voor de gemeenten langs de succesvolle Merwede Lingelijn. 

Fractievoorzitter Nanine van Dalen heeft het Gorinchemse college gevraagd zich hard te maken voor behoud van de intercity`s op station Dordrecht, samen met Provincie en regio. De SP in Provinciale Staten vroeg onlangs in de Provincie al, samen met alle andere fracties, of de Provincie ook een schepje bovenop de lobby wil doen. 

14 oktober 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem

Onderwerp: Vragen SP-fractie inzake schrappen intercity’s 

Geacht college,

De NS heeft plannen om te schrappen in het aantal intercity’s van Dordrecht naar Breda en naar Rotterdam. Niet alleen heeft dat gevolgen voor Dordrecht, maar ook voor de verbinding van de reizigers langs de MerwedeLingelijn naar het zuiden en westen van het land. 

De SP heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is de gemeente Gorinchem betrokken bij de lobby vanuit de regio richting NS/ProRail/het Rijk om de verslechtering van de OV bereikbaarheid van Dordrecht te voorkomen? Zo nee, bent u bereid zich op zeer korte termijn bij dit initiatief aan te sluiten? Zo ja, bent u bereid uw deelname te intensiveren?

2. Is er onderzoek gedaan naar de effecten van deze verslechtering in bereikbaarheid voor reizigers uit onze regio? Zo ja, welke effecten zijn dit? Zo nee, bent u bereid hier onderzoek naar te doen?

3. Bent u met de SP van mening dat de genoemde ontwikkelingen een negatief effect zullen hebben voor Gorinchem als vestigingsstad voor forenzen, studenten en ondernemers en de aantrekkelijkheid voor toeristen om Gorinchem te bezoeken met het OV daalt? 

Hoogachtend,

Namens de SP fractie,

Nanine van Dalen

Reactie toevoegen

U bent hier