h

Vluchtelingen zijn hier welkom 2

19 oktober 2015

Vluchtelingen zijn hier welkom 2

Op 17 september jlis op deze site uiteengezet wat toen de stand van zaken was rond de opvang van vluchtelingen en de rol van Gorinchem daarin. De media staan intussen al een maand bol van de berichten over voor- en tegenstand van opvang. Tijd voor een uitleg van de positie van de SP in ditvraagstuk.

Op 25 september legde wethouder Eva Dansen, namens B & W aan de gemeenteraad uit wat het standpunt van het college op dat moment was. Dat was, dat het college, in antwoord op een beroep dat de Rijksoverheid op alle gemeenten gedaan heeft het gebouw van het voormalige Wellantcollege als mogelijkheid voor crisisopvang aan te biedenZe vertelde daarbij, dat er op dat moment nog niets bekend was over de vraag of het COA van dit aanbod gebruik wilde maken. Mocht dat overigens het geval zijn, dan zouden de bewoners en de raad daarover onmiddellijk worden geïnformeerd. Het college wist op dat moment niet meer, dan dat het een mogelijkheid voor het COA kon zijnMaar omdat het college de wijk zo snel mogelijk wilde informerenwerd die avond en de volgende dag een bewonersbrief onder de wijkbewonersverspreid

Ook op 25 september werd een (PvdA)motie over vluchtelingenopvang met algemene stemmen aangenomen. In die motie werd o.m. gevraagd om na te gaan of er in de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat met acceptabele financiële middelen geschikt kan worden gemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Die vraag was door de wethouder inmiddels al positief beantwoord  namelijk het Wellantcollege.

In de daarop volgende dagen kwamen een aantal Lingewijkbewoners in actie. Een deel van de wijk ging in verzet tegen de mogelijkheid het Wellantcollege te gebruiken voor crisisopvang van vluchtelingen. In de raadsbijeenkomst van 29 september kreeg de actiegroep Lingewijk de gelegenheid om hun standpunt uiteen te zetten. In de reactie vanuit de sommige fracties, zoals bijvoorbeeld de PvdA fractie bleek, dat men het Wellantcollege in -tegenstelling tot de week er voor- niet meer geschikt vond.

Op 8 oktober kwam het college van B & W met een schriftelijke update aan de raad. Hieruit blijkt dat  ingezet wordt op noodopvang. Dat betekent onder meer een kleiner aantal vluchtelingen, dan de oorspronkelijk genoemde 300 en meer tijd voor een zorgvuldige voorbereiding. Naast het Wellantcollege zijn er nog twee andere gebouwen die in aanmerking komen, namelijk het voormalige belastingkantoor en het gebouw waarin tot voor kort Jeugd & Gezin gehuisvest was.

Voor aanvang van de raadsvergadering van 15 oktober heeft wethouder Dansen namens het college een petitie met rond de 600 handtekeningen in ontvangst genomen. Bij die gelegenheid heeft ze nog eens benadrukt, dat het college dezorgen van de bewoners deelt en samen met hen naar oplossingen wil zoeken. Vervolgens ging ze in de hal van het stadhuis met de indieners in gesprek. Tijdens de soms verhitte discussies met de aanwezige Lingewijkers vielen soms harde woorden. Eva Dansen: “Ik begrijp de zorg en emoties. Niet iedereen laat zijn emoties op dezelfde manier zien.”

Eva Dansen: Wij denken dat het belangrijk is om tot een verantwoorde en afgewogen besluitvorming te komen, bij voorkeur in samenspraak met de stad. Welk besluit uiteindelijk ook genomen zal worden, het zal niet als overval op de inwoners van onze stad komen. Iedereen, die belangstelling heeft voor dit moeilijke vraagstuk kan daarover geïnformeerd zijn en erover meepraten, maar wel graag met enige nuance.

Reactie toevoegen

U bent hier