h

Inbreng noodopvang vluchtelingen gemeenteraad

28 oktober 2015

Inbreng noodopvang vluchtelingen gemeenteraad

Vandaag sprak de gemeenteraad van Gorinchem over de noodopvang van vluchtelingen in het belastingkantoor in Gorinchem. Hieronder vindt u de bijdrage die de SP fractievoorzitter hierover uitsprak. 

Op dit moment is er veel onrust in de wereld. Er woedden verschillende oorlogen en mensen vluchten uit hun eigen land. Wat gebeurt in een deel van de wereld heeft gevolgen voor andere delen van de wereld, of we dit nu willen of niet. Wij leven namelijk met zijn allen in één wereld.
Als SP voelen we een verantwoordelijkheid om solidair te zijn met mensen die in een slechtere situatie zitten dan wij zelf. En dat een ieder op zijn eigen niveau een steentje moet bijdragen. Als gemeente kunnen we niets doen aan de oorlogen, wat wij wel kunnen doen is onderdak bieden aan mensen die op de vlucht zijn. Om deze redenen zijn wij ook een van de indieners van de motie geweest waarin gevraagd werd om mogelijkheden te zoeken om vluchtelingen op te vangen. ( unaniem aangenomen)
 
De afgelopen tijd hebben wij mensen gesproken met ieder hun eigen aandachtspunt, mensen met zorgen, mensen die meer geïnformeerd wilden worden, mensen met de wens om hun steentje bij te dragen. Wat ik hoorde waren veel vragen over hóe gaat de gemeente en het coa dingen regelen zoals veiligheid in de nacht en overdag, hoe gaat het straks met mijn kinderen in de klas als er nog meer kinderen bij komen en wat gaan deze mensen allemaal doen overdag. Er waren ook vragen over hoe het veiligheidsgevoel voor de oudere mensen in de flats er om heen te bewaren, of er extra verlichting op bepaalde plekken kan komen bijvoorbeeld.
 
De gemeente en het coa hebben over een groot gedeelte van deze vragen al gesproken en er wordt een overeenkomst gemaakt waarin deze zaken geregeld worden. Heel belangrijk is het dat omwonenden geinformeerd worden over de verschillende afspraken, waardoor dat gedeelte van de onrust weg gehaald kan worden. Het COA zal zijn deel goed moeten regelen, opvang, zorg, eten, dagbesteding en beveiliging. De gemeente haar deel: met de bewoners te communiceren, ze te informeren, de veiligheid buiten het terrein te waarborgen etc. 
 
En om terug te komen op enkele van de vragen die er leefden. De kinderen zullen in eerste instantie geen les krijgen en als ze dat wel gaan krijgen zal dat zoveel mogelijk opgelost worden binnen de locatie. Welke afspraken zijn gemaakt met de scholen over de communicatie hierover?
 
Kan de wethouder toezeggen dat er ook in contact met Poort 6 getreden wordt om te kijken met welke aanpassingen, zoals extra verlichting bij de flats rond het oude belastingkantoor, er gezorgd kan worden dat het veiligheidsgevoel van de oudere bewoners toe neemt. Komt er ook extra informatie voor deze kwetsbare doelgroep? 
 
Wij hopen dat door de communicatie in de aankomende tijd er meer zorgen weg genomen kan worden. Maar we roepen bewoners ook op om hun vragen te stellen via het speciale contactpunt,   Want het staat vast datniet alle vragen vanavond beantwoord kunnen worden.
 
Wij moeten niet vergeten dat deze mensen niet zomaar gevlucht zijn. Ze komen in een nieuw land, in een samenleving die ze niet kennen. En wij, gorinchemmers en gemeente kunnen daarin een verschil maken. Als je zelf vriendelijk ontvangen en verwelkomd wordt, zal de natuurlijke reactie zijn om je ook zo te gedragen. Zo zitten mensen in elkaar en daar kunnen we gebruik van maken.
 
Er waren vragen over de dagbesteding gisteren.  Er zijn afspraken gemaakt met het COA over het aanbieden van voldoende dagbesteding en over het inzetten van vrijwilligers daarvoor. Ik heb al van initiatieven gehoord van mensen die hun steentje willen bijdragen en ik kan niet anders doen dan oproepen om uw bijdrage te leveren als u interesse daar voor heeft. Kan de wethouder vertellen hoe gorinchemse burgers zich op een makkelijke manier kunnen aanmelden, waar en hoe ze dat moeten doen? 
 
Tolerantie en gastvrijheid horen tot de tradities van ons land en die tradities hebben bijgedragen tot de Nederlandse welvaart en cultuur. Dat is een traditie die we niet mogen opgeven uit humanitaire motieven en ook omdat migranten in het verleden hebben bijgedragen tot de welvaart van ons land. Als dat in het verleden elke keer gelukt is, waarom dan nu niet.
Ook nu kunnen we laten zien dat we het probleem samen kunnen oplossen. Laten we dát doen. 

Reactie toevoegen

U bent hier