h

Regioperikelen

20 juni 2015

Regioperikelen

Dinsdag, 16 juni 2015 was er een bijeenkomst van de gemeenteraad over de samenwerking met Hardinxveld-Giessendam. De afgelopen jaren is er in de regio uitvoerig gepraat over fusies en samenwerking van de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een daarvoor benoemde commissie onder voorzitterschap van oud-kamerlid Schutte heeft daarover een advies uitgebracht.

Het uiteindelijke advies bood een aantal modellen, maar geen daarvan heeft uiteindelijk de eindstreep gehaald. Momenteel praten Giessenlanden en Molenwaard over een mogelijke fusie. Datzelfde geldt voor Leerdam, Zederik en Vianen. Geen van beide combinaties heeft echter al concrete beslissingen genomen.

In de regio waren er twee gemeenten, die de geadviseerde modellen niet zagen zitten, nl. Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Beide gemeenten gaven om verschillende redenen er de voorkeur aan zelfstandig te blijven. Op zich heeft Gorinchem voldoende bestuurlijke power om dat zonder meer te kunnen, maar Hardinxveld-Giessendam had het gevoel dat er toch wel ondersteuning nodig was. Het bestuur van die gemeente heeft daarom gevraagd naar de mogelijkheden van aaansluiting bij de regio Drechtsteden of ondersteuning door een buurgemeente, i.c. Gorinchem.

De raadsbijeenkomst van dinsdag jl. ging over de offerte die Gorinchem aan Hardinxveld-Giessendam had uitgebracht. Een offerte die er van uit ging, dat de gemeentelijke diensten samengevoegd zouden worden, waarbij de uitvoerende zaken, zoals paspoorten en vergunningen voor beide gemeenten zouden worden gecombineerd. Beleidszaken zouden echterworden aangestuurd door B & W van de betreffende gemeente. Dit model wordt ook in andere gemeenten in Nederland gebruikt, bijv. in een samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer.

De gemeenteraad moet een uitspraak doen over de uitgebrachte offerte voordat de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam daarover begin juli een besluit neemt. De Gorcumse raad vond dinsdagavond dat het een goed stuk was, maar hoorde op de valreep, dat B & W van de buurgemeente voorstellen om zich aan te sluiten bij de regio Drechtsteden. Ze geven daarmee de wens om zelfstandig te blijven grotendeels op, want in de opzet van Drechtsteden zullen allerlei zaken ook voor Hardinxveld-Giessendam op regionaal niveau worden geregeld. Waarom het college van de buurgemeente daaraan de voorkeur geeft boven behoud van de eigen zelfstandigheid was dinsdagavond niet geheel duidelijk.

De meeste fracties vonden, dat de democratie bij de buren zijn werk maar moet doen, of zoals de SP-woordvoerder Karl Lutterkort het uitdrukte: “Wat zitten we hier eigenlijk te doen, het is een goede offerte, dus laat de raad van Hardinxveld-Giessendam zich er maar over uitspreken”. Een enkeling maakte nog opmerkingen over het proces, maar vond het voorstel van Gorinchem wel een goed stuk.

Op 25 juni a.s. vergadert de gemeenteraad nog een keer over het B & W voorstel. De raad van Hardinxveld-Giessendam zal op 2 en 9 juli over het voorstel vergaderen.

Reactie toevoegen

U bent hier