h

Parkeerautomaten

3 februari 2015

Parkeerautomaten

De nieuwe parkeerautomaten in de stad leveren nogal wat gespreksstof op in Gorinchem. Reden voor de SP-fractie om bij het college van burgemeester en wethouders te informeren naar de eerste evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid en de gebruiksvriendelijkheid ervan. Regelmatig staan er lange rijen bij de automaten

Wethouder Freije  antwoordt daarop, dat evaluatie ongeveer elke dag plaats vindt om zaken aan te passen. De evaluatie voor de raad zal voor de zomer aan de orde komen; het gaat dan om de betrokkenheid en ervaringen van de gebruikers, bewoners en ondernemers. De techniek wordt daarin ook meegenomen. Het college is bekend met de rijen mensen die niet weten hoe ermee om te gaan. Hij licht toe dat in de parkeergarage ook met een app betaald kan worden. De software wordt ook nog aangepast

De SP-fractie blijft de ontwikkelingen zorgvuldig volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier