h

Huur te duur ?!

13 februari 2015

Huur te duur ?!

Huur te duur? , is de kreet die de SP heeft gegeven aan de actie om te protesteren tegen de verhuurdersheffing die huurders betalen geind via hun woninghuur. Een uitroepteken had beter geweest !

Op de avond van 12 febuari 2015 waren in de Gorcumse bibliotheek ca. 60 mensen aanwezig om hun verontrusting en ongenoegen te uiten over de hoge woninghuren. De avond werd geopend door SP voorzitter Karl Lutterkort die al snel het woord gaf aan  SP woordvoerster Wonen in de 2e kamer Sadet Karabulet.

 

Foto: SP

Sadet gaf uitleg over het ontstaan van deze
verhuurdersheffing, een heffing die door de overheid is ingesteld en waarbij de woningverhurders 1,35 tot 1,7 milard euro per jaar moeten betalen aan de rijkskas. Deze verhuuurders moeten dit geld weer innen van de
huurders van hun woningen. Eigenlijk is de verhuurdersheffing dus een huurdersheffing, een huurdersbelasting.

Deze heffing is voor de Gorucmse woningcorporatie Poort6 per jaar gemiddeld ca. 600 euro per
wning ( bij 7000 woningen dus ruim 4 miljoen euro). Iedere huurder betaald nar rato van zijn/haar inkomen deze heffing. De huurverhoging kan daarbij oplopen naar bijna 5 % per jaar. De afgelopen 2 jaar zijn
de huren in Nederland dan ook al bijna 10 % gestegen en dat terwijl de inkomsten van de mensen lang niet zo hard stijgen of zelfs dalen !

Het gevolg van deze heffing is dat de sociale woningbouw, goede huizen voor betaalbare huren, snel verdwijnt in Nederland. Overbljft de vrije markt. Sociale woningbouw die dus snel verdwijnt is voor mensen die
een maximaal inkomen hebben van ca. 35.000 euro per jaar en dan een huur moeten betalen van mximaal bijna 700 euro per maand.

 

Foto: SP

Hoe is de situatie in Gorinchem?.
Volgens SP wethouder Eva Dansen, de 2e spreker van de avond, ronduit slecht. Ook hier verdwijnen sociale huurwoningen en komen alleen nog koopwoningen terug. Koopwoningen waarvoor getracht wordt
“normale”prijzen te vragen. De gemeente Gorinchem krijgt geen investeeerders in sociale woningbouw. De partner die de gemeente heeft is woningcoirporatie Poort6. Samen met Poort6 worden plannen gemaakt
om Gorinchem toch aantrekkelijk te houden.

 

Foto: SP

Alleen hebben zoewel de gemeente als Poort6 een (bijna) lege kas. Poort6 vananvond
vertegenwoordigd door directeur Rene Wiersema moet alle zeilen bijzetten om niet ten onder te gaan in deze tijd. Ook Poort6 kampt met grote schulden. De organisatie heeft flink moeten snijden in het personeelsbestand en in de kantoorhuisvesting
(vertrokken vanuit het dure pand op de Grote Markt en terug naar het goedkopere pand Schelluinsestraat) . Echter de grote kwaliteitsverhoging van de woningen en de buurten in de afgelopen 15 jaar heeft grote schulden veroorzsaakt. Wiersema maakte een sommetje over de in- en uitgaven van Port6 per woning.

Gemiddeld levert een woning van Poort 6 een huur op van 500 euro per maand dus 6000 euro per jaar.

Daar tegenover staan de volgende uitgaven per
woning per jaar: 1300 euro voor onderhoud, 1500 euro rente, 1600 euro voor kosten organisatie Poort6, 200 euro voor het noodfonds woningbouw en 800
euro voor afbetaling van de woning,

Daarnaast gemiddeld nog 600 euro verhuurdersheffing. Als we dit optellen en aftrekken resteert er
niets meer. Poort6 verdient dus niets aan een gemiddelde woning.

 

Foto: SP

De oplossing? Deze werd namens de SP
aangedragen door Remi Poppe (oud 2e kamerlid en na de pauze vervanger van Sadet Karabulut) , de verhuurderheffing niet meer in de rijkskas
storten maar besteden aan sociale woningbouw. De 1.7 miljard per jaar zou dan naast vele werkgelegenheid voor bouwvakkers, tuinzaken,  verhuisbedrijven,woninginrichters etc...) ook goede en nieuwe woningen opleveren die bestemd zouden moeten zijn voor de sociale woningbouw. Nederland zou dan niet worden opgedeeld in rijke en arme buurten.

Helaas blijkt dat de regering Rutte2 hier niet voor kiest.
De verhuurdershefing, eigenlijk dus de huurdersbelasting wordt in de algemene kas gegooid en wordt niet aan wonen uitgegeven.

Remi riep de aanwezigen om op actie te
voeren tegen de huidige verhuurdersheffing en een aankondiging van bezwaar te tekenen. Geen bezwaar tegen de huurverhoging maar tegen deze heffuing. Rene Wiersema van Poort6 sprak zijn steun uit.

 

In Gorinchem zal dus actie worden ondernomen om de verhuurdersheffing in de huidige vorm te laten
verdwijnen. Meerdere aanwezigen verklaarden zich hiertoe bereid. U zult de SP Gorinchem nog horen de komende tijd  beloofde arl Lutterkort in zijn afscheidswoord !.

Reactie toevoegen

U bent hier