h

AD Lijsttrekkersdebat

7 maart 2014

AD Lijsttrekkersdebat

Het AD Lijstrekkersdebat vond plaats in de Nieuwe Doelen op 6 maart 2014. Aanwezig waren naast de 10 lijsttrekkers ca. 300 belangstellenden. ik heb getracht   hier mijn mening te geven over dit debat en de kandidaten.

De kandidaten stelden zich allen voor aan het aanwezige publiek. Dat doe ik dan ook met de mij opgevallen bijzonderheden van de kandidaten.

Nico 't Lam van Jezus Leeft. Nico stelde zich heel duidelijk op in het gehele debat. Het woord van
Jezus en de Bijbel zijn de uitgangspunten van deze partij.  Een aantal opmerkelijke uitspraken : "de gemeente moet voor woningen zorgen als dit
noodzakelijk is. Staat in de Bijbel..... " De koopzondagen kunnen wat Nico betreft gewoon blijven, "In de Bijbel wordt gesproken over de sabbat, de rustdag van de Joden en dat is de zaterdag. Wij hebben er de zondag van gemaakt."  (zeer opmerkelijke uitspraak n.m.m.).  "Een wethouder zullen wij niet leveren, wij komen niet in een coaltie terecht, want wij sluiten geen compromissen".

Mijn conclusie : alhoewel Nico een aardige man lijkt kunnen we hem en zijn partij niet serieus nemen als
politieke partij. Op voorhand met niemand willen samenwerken past niet in een democratie.

Everdien Hamann van Gorinchem Actief. Gorinchem Actief is eveneens een nieuwe partij. Naar mijn mening lijken veel punten die deze partij in het programma heeft staan rechtstreeks overgeschreven uit het programma van de SP. We zouden elkaar dus kunnen vinden. Wel wil Gorinchem Actief kijken of de Nieuwe Hoven weer moet worden opgesteld (in de spits omdraaien van verkeer).  De SP denkt aan andere oplossingen. Everdien heeft gemerkt dat journalist zijn toch iets anders is dan woordvoerder. Gezonde zenuwachtigheid??

Dick van Zanten van Stadsbelang. Liet zich zonder problemen voorstellen als een "oude rot" en is een mogelijke wethouder vindt hij zelf.Is n.m.m. enigszins voorbarig aangezien nu Stadsbelang het heeft over verandering (change zoals Obama het noemde), alleen de oorzaak van de Gorinchemse ellende (schulden) is toch mede te vinden in het mede door Stadsbelang gesteunde (zelfs jaren met wethouders waarvan er 1 zonder redenen verdween met wachtgeld) beleid en het door Van Zanten als fractievoorzitter van de VVD en directeur van Poort 6 gesteunde en gevoerde woonprogramma. Naar mijn mening niet geloofwaardig.

Rutger van Breemen van Groen Links.
Rutger eveneens een "oude jonge rot" wilde duidelijk maken wat GL voor Gorinchem heeft gedaan de afgelopen jaren. Helaas werd dit direct gesmoord door een vraag uit de zaal waarom GL voor de kap van 165 bomen in de Lingewijk is. Rutger kon dit niet goed genoeg pareren (maar alleen roepen dan moeten er meer mensen op ons stemmen). Het antwoord stemde niet overeen met het duurzaam en groene verhaal van Van Breemen. Een uitglijder op een verdere stroeve en goede vloer?

Francis Alba Heijdenrijk van D66.
Francis had beter de Ipad als ondersteuning van tekst kunnen gebruiken tijdens zijn inleiding. Het uit het hoofd spreken was geen succes.
Francis bleek zenuwachtig (dat behoeft echter geen probleem te zijn). In het debat met Eva Dansen gaf Francis duidelijk aan dat een stem op D66 zou kunnen betekenen dat de bibliotheek en de Nieuwe Doelen mogelijk gesloten zouden kunnen worden. Echter wel vond Francis dat in Gorinchem de cultuur in de komende jaren zou opbloeien, toen echter gevraagd werd hoe dan werd geen antwoord gegeven. Later op de avond noemde Francis de Cultuurfabriek als opbloeiende cultuur in Gorinchem. Al met al, wel duidelijk maar voor de SP n.m.m. een moeilijke partij om zaken mee te doen.

Eva Dansen van de SP.
Eva kwam deze avond duidelijk over. De gehouden inleiding,op papier gezet, was zeer duidelijk over waarvoor de SP staat. Meer sociale huurwoningen,  behoud van cultuur in Gorinchem en bovenal geen
beknibbeling op zorg. Dit zou te betalen zijn door het uitstellen van het station Gorinchem Noord, het uitstellen van het industrieterrein Gorinchem Noord en het trachten te verkopen van gronden. Navraag bij meerdere aanwezigen leerde dat de SP zich deze avond zeer professioneel  en kundig had voorgesteld aan het aanwezige publiek.

Marjo Molengraaf van de Christen Unie /  SGP. Marjo is een goede vertegenwoordiger voor de confessionele partijen.Heeft een duidelijk verhaal. Wil echter wel dat de zorg het gaan doen met het bezuinigingsvoorstel uit Den Haag. We krijgen daarvoor geld en daar moeten we het mee doen... Maar Marjo wil wel de hokjesgeest in de zorg behouden / terugbrengen, er zouden thuiszorgorganisaties moeten komen van christelijke signatuur (zijn er al), maar ook van islamitische signatuur (zijn er n.m.m. nog niet).  Is evenals GL en de SP een voorstander van geen koopzondagen,

Eeuwit Klink van het CDA
Eeuwit (waar komt die naam vandaan) is een goed spreker in het openbaar. Was humoristisch, verdedigend en aanvallend.  Echter opvallend was zijn mening over koopzondagen, voor een christelijk CDA geen probleem hoe e.e.a. in Gorinchem werkt. Was aanvallend tegen Van Zanten van Stadsbelang. "Hoe maak ik Gorinchem failiet zou beter de naam van uw programma kunnen zijn" aldus Klink. Klink is een voorstander zoals velen, van de herindeling. Maar andere gemeenten zouden zich maar moeten aanpassen, Gorinchem is de baas.....

Attie Mager van de VVD De vrouwelijke Mark Rutte hoorde ik om me heen.Alles positief zien graag.De VVD heeft alles onder controle. Echter mw. Mager vergat te vertellen dat hun wethouder van Financien vertrokken is (met wachtgeld) en dat Gorinchem het helemaal niet onder controle heeft, De reserve en voorzieningen pot is leeg (aldus Gorinchem Actief). De SP herinnerde fijntjes aan hun opmerkingen in het verleden die werden weggehoond door oud burgemeester IJssels en ook de VVD, Mw. Mager kwam sterk over maar vertelde niets nieuws en opzienbarends. We moeten nog even wachten en dan start het VVD feest......

Pierre Schefferlie van de PvdA.
Een goed en duidelijk spreker die zelfs nu de PvdA slecht staat in alle peilingen de moed niet heeft verloren. Blijft staan voor uitgevoerde beleid. Is nu wel voor de door de SP bepleitte goedkopere huurwoningen en woningen voor senioren (in tegenstelling tot de voorgaande jaren).
Dus we zullen maar zeggen dat het verstand met de jaren komt. Is de man van de PvdA om wethouder te worden, aldus hijzelf.

 

Conclusie van de avond volgens mij  Enkele duidelijke uitspraken van partijen.
Kleur bekennen door nieuwe standpunten over b.v. wonen. Iedereen eens over noodzakelijke bezuinigen. Oorzaak bezuinigen volgens sommigen
(coalitiepartijen)  door economie en volgens anderen waaronder de SP door economie en slecht beleid van de diverse voorgaande coalities.

Een opsteker kreeg de SP door de voorspelling dat zij naar de mening van de gespreksleiders de 2e partij in Gorinchem worden met 4 zetels. Na de PvdA met 5.  

Dus mensen van de SP nog extra actie voeren en we worden de grootste !!

NB verwachtingen van anderen zijn geen zekerheid voor de toekomst.

Trouwens complimenten voor Matthijs Daniels, Anja Broeken en Rob van Wijk voor de organisatie en presentatie. Ook willen we de muzikanten bedanken voor hun inbreng.

 Geschreven door Piet van Andel

12e op lijst SP

 

Reactie toevoegen

U bent hier