h

Woelsewaard (update)

15 november 2013

Woelsewaard (update)

“Woelsewaard kan waarschijnlijk behouden blijven”

 

In de raadsbijeenkomst van 12 november 2013 heeft Eva Dansen (SP) ook namens Cees Van der Roest (Gorinchem Solidair) vragen gesteld over de plannen van Rijkswaterstaat voor een haven in de Woelsewaard.

De Woelsewaard is nl., samen met het aangrenzende water (het Dalemse gat), door het Rijk opgenomen in de aanwijzing  “beschermd stadsgezicht”. Uit de toelichting op dat besluit blijkt overduidelijk, dat dit open gebied aan de zuid-oostzijde van de vesting cultuurhistorisch van groot belang is.

De aanwijzing van de minister is al 25 jaar oud en had al lang geleden in een beschermend bestemmingsplan moeten worden opgenomen. In zo’n plan kan de gemeenteraad dan heel gedetailleerde regels voor de bebouwing opnemen. Een haven zoals die door Rijkswaterstaat is gepland past daar zeker niet in.

Als de gemeente z’n huiswerk goed had gedaan en Rijkswaterstaat goed had opgelet, zou alle onrust in Gorinchem (500 bezwaren) niet nodig zijn geweest. De wethouder heeft tijdens de raadsbijeenkomst al toegezegd dat deze fout snel zal worden hersteld. Als dat goed gebeurt, kunnen de Woelsewaard en het Dalemse gat  behouden blijven.

Eva Dansen en Cees Van der Roest bekijken nog of er misschien wel meer mis is gegaan met het verwerken van de rijksaanwijzing van 1988 in het voorontwerp-bestemmingsplan. Hopelijk doet het college dat dan ook. De aandacht die er in de toelichting van dat plan aan is besteed is nl. wel erg minimaal. In ieder geval komt er dankzij de inspanningen van SP en Gorinchem Solidair hoogstwaarschijlijk geen haven in de Woelsewaard.

Reactie toevoegen

U bent hier